Virtuální prohlídka školy

Dějepisná olympiáda

19.12.2019 14:58

Ve středu 13. listopadu 2019 bylo na chodbě v přízemí Školského komplexu rušno. V dopoledních hodinách se tu scházeli účastníci Dějepisné olympiády a živě diskutovali o tom, co je čeká.

Organizátoři Dějepisné olympiády pro nás v letošním roce přichystali jednu novinku. Olympiáda poprvé nebyla omezena pouze na třídy nižšího stupně gymnázií, ale byla vyhlášena ve dvou kategoriích. Do I. kategorie patří žáci tercií, kvart a prvního a druhého ročníku šestiletého gymnázia a II. kategorie je určena studentům z vyššího stupně gymnázií.

Zájem o soutěž byl na obou gymnáziích Školského komplexu značný, zejména v I. kategorii. Na Gymnáziu J. G. Mendela se přihlásilo 34 soutěžících a na I. Německém zemském gymnasiu školní kolo soutěže absolvovalo 13 žáků.

Téma letošního ročníku soutěže, Dlouhé století se loučí (1880 – 1920),  bylo náročné zejména pro žáky tercií a prvního ročníku šestiletého studia, kteří se k němu v hodinách dějepisu zatím nedostali. O to více je třeba ocenit skutečnost, že většina z nich se poctivě věnovala přípravě na soutěž ve svém volném čase a řada z nich patří mezi úspěšné řešitele olympiády.

Naše blahopřání patří samozřejmě těm, kdo obsadili příčky vítězů. Do okresního kola postupují v I. kategorii Eva Ošmerová (I. NZG) a Aneta Dvořáková (GJGM), které se umístily na prvních místech. Ve II. kategorii postupují vždy dva nejlepší – Anna Kellerová, Miroslav Kališ (I. NZG) a Tomáš Bařina a Petr Vašík (GJGM). V okresním kole soutěže jim budeme držet palce!

Fotogalerie: Dějepisná olympiáda