Virtuální prohlídka školy

Cvičné testování TSP

20.10.2020 13:30

Ještě před zákazem osobní přítomnosti žáků na vzdělávání stihla hned na začátku října již tradičně proběhnout spolupráce naší školy s Masarykovou univerzitou v Brně. Školský komplex se každoročně zapojuje do projektu MU – cvičné testování TSP. Žáci maturitních ročníků si tak mohou nanečisto vyzkoušet, jak by uspěli v analyticko-numerické části testu.

Žáci během dvou vyučovacích hodin napíší testy pod vedením zástupců MU. Každý žák dostane přidělené unikátní identifikační číslo, pod kterým jeho test univerzita vyhodnotí. Škola potom dostane výsledky žáků pod těmito kódy a třídní učitelé je jednotlivě žákům předají.

Přejeme našim maturantům, kteří se budou hlásit na vysoké školy, a takových je každý rok drtivá většina, aby se jim testy naostro vydařily, a děkujeme také zástupcům Masarykovy univerzity za bezproblémovou spolupráci.