Virtuální prohlídka školy

Cross-curricular links in II .A bilingual – we connect school subjects

06.01.2021 11:42

Why not practice Czech grammar in the form of a project? Who can fill in the correct letter and stick it on the Christmas trees? No problem for us; we really enjoyed it.

 

Mezipředmětové vztahy ve II .A bilingvní – propojujeme školní předměty

Proč si neprocvičit českou gramatiku formou společného projektu? Kdo dokáže doplnit správné písmeno a nalepit jej na vánoční stromečky? Žádný problém a navíc nás to moc bavilo.

Fotogalerie: Cross-curricular links in II .A bilingual – we connect school subjects