Virtuální prohlídka školy

Class 1. A visiting SEV Hlídky

18.11.2021 11:36

On Tuesday, November 16th, we took part in an educational program with the children entitled "How King Kaštánek Deserved Princess Duběnka".

Through their own experience and sensory perception, the children learned about autumn. During the program, they helped King Kaštánek together to defeat the Storm Dragon, who kidnapped Princess Dubenka. In the form of games, they practiced all their senses, learned to cooperate and enjoyed their experience.

 

Třída 1. A na návštěvě SEV Hlídky

V úterý 16. 11. jsme se s dětmi zúčastnili výukové programu s názvem „Jak si král Kaštánek zasloužil princeznu Duběnku“.

Prostřednictvím vlastního prožitku a smyslového vnímání získaly děti poznatky o podzimu. V průběhu programu společně pomohly králi Kaštánkovi zvítězit nad drakem Bouřlivákem, který unesl princeznu Duběnku. Formou her si procvičily všechny smysly, naučily se spolupracovat a radovat se z vlastních zkušeností.

Fotogalerie: Class 1. A visiting SEV Hlídky