Virtuální prohlídka školy

Čistírna odpadních vod Brno – Modřice

13.05.2016 18:00

V pátek 15. 3. 2016 se naše třídy Septima AM + III. AM a 3. AM účastnily exkurze do čističky odpadních vod v Brně – Modřicích. Dostali jsme tak skvělou možnost poznat, co se děje se znečištěnou vodou, která se dostává do kanalizace.

Prohlídka čističky byla komentovaná. Areálem nás doprovázel jeden z pracovníků dané směny. Velmi detailně nám popsal jednotlivé fáze procesu čištění vody a ochotně odpovídal na všechny naše dotazy. Ve svém výkladu nezapomněl zmínit i pár zajímavostí, které nás všechny zaujaly.

Čištění probíhá ve třech fázích:

1. Primární mechanické čištění

Znečištěná voda je přiváděna stokou, na jejímž konci je lapák štěrku. Ten zachycuje ty nejhrubší nerozpustné nečistoty, jako jsou třeba kousky dlažebních kostek. Potom jsou na řadě česle, které vytáhnou hrubé plovoucí nečistoty. Další je na řadě lapák písku a lapák tuků.  Posledním zařízením je usazovací nádrž 

2. Sekundární biologické čištění

Pomocí aktivovaného kalu je v této fázi z vody odstraňováno nadbytečné množství organického znečištění, společně s přebytečným dusíkem a fosforem.

3. Terciární čištění

Dočištění odpadních vod.

Zpracovala: Markéta Šestáková, Septima AM

Fotogalerie: Čistírna odpadních vod Brno – Modřice