Virtuální prohlídka školy

Children's Day with 3.A - baseball

17.06.2022 09:11

We had planned amazing activities for children's day. The focus was on baseball, which we learned to play. Many of us were motivated to take an interest in this sport outside of school. We visited a great playground with climbing frames and there was also ice cream.

 

Dětský den ve 3.A - baseball

Na náš dětský den jsme si naplánovali úžasné akční aktivity. Středem zájmu byl baseball, který jsme se naučili hrát. Mnohé z nás to motivovalo zajímat se o tento sport i mimo školu. Navštívili jsme super hřiště s prolézačkami a nechyběla ani zmrzlina.

 

Fotogalerie: Children's Day with 3.A - baseball