Virtuální prohlídka školy

Children's Day 2.A in the spirit of preparation

07.06.2021 08:42

The best idea of all - we spent Children's Day with the first graders! Although we didn't know each other very well yet, it was clear to us that we would enjoy it.

First, we planned in a circle how we would prepare for the meeting and what the meeting should look like. There was great enthusiasm. It was immediately clear to us that we are older, so we wanted to show "how things are done" and help them. The next morning, Mr. Teacher jump started our brains with a Tic Tac mystery, practicing math and composing words into sentences, because the special edition of Tic Tac has English words printed on each one. Then we used a hot glue gun to make animals from felt that served as a fluffy gift. We glued a small pocket onto each animal, in which we put Jelly Bellys. Many of the kids even brought small welcome presents from home, which was amazing. We were well prepared for the meeting. We also decorated ourselves with glitters and tattoos. :-) What a great get-together!

 

Den dětí 2.A v duchu příprav

Nejlepší nápad ze všech - budeme trávit Den dětí s našimi prváky! Ačkoliv jsme se ještě moc neznali, bylo nám jasné, že si to užijeme.

Nejdříve jsme si v kruhu naplánovali, jak se budeme na setkání připravovat a jak by setkání mělo vypadat. Panovalo velké nadšení. Okamžitě nám bylo jasné, že jsme ti starší, chceme ukázat "jak se co dělá" a pomáhat jim. Nejdříve jsme si s panem učitelem nastartovali naše mozky s tiktakovou záhadou, procvičili matematiku a skládání slov do vět, protože speciální edice Tic Tac má na každém vytištěné anglické slovo. Pak jsme pomocí tavné pistole vyráběli zvířátka z filce, které budou sloužit jako heboučký dáreček. Každému zvířátku jsme přilepili malou kapsičku, do které jsme dali Jelly Belly beans. Mnozí přinesli i malé dárečky na uvítanou z domu, což bylo úžasné. Na setkání jsme se připravili výborně. Stihli jsme se nazdobit i třpytkami a tetovačkami. :-) Hurá na seznamování!

Fotogalerie: Children's Day 2.A in the spirit of preparation