Virtuální prohlídka školy

Česká televize Brno

23.05.2023 10:19

V úterý 16. 5. navštívili třídy 3.A a 3.B budovu České televize v Brně-Líšni. Byli jsme provedeni maskérnou, kostymérnou, rekvizitárnou a hlavními studii, kde se natáčí pořady jako Sama doma, Dobré ráno, AZ-kvíz atd. Děti si mohly i samy vyzkoušet "kouzlo" klíčování, kdy jim části těla mizely z obrazovky. Exkurze do těchto netradičních prostor byla skvělou sondou za oponu televizních obrazovek!

On Tuesday, 16 May, classes 3.A and 3.B visited the Czech Television building in Brno-Líšeň. We were guided through the make-up room, costume room, prop room and the main studios where shows like Sama doma, Dobré ráno, AZ-kvíz etc. are filmed. The children could even try out the "magic" of keying themselves, where their body parts disappeared from the screen. The excursion to these unconventional spaces was a great insight behind the curtain of TV screens!

Fotogalerie: Česká televize Brno