Virtuální prohlídka školy

Červená Karkulka s malým koncertem 15. 12. 2022

20.12.2022 15:32

Kouzelný podvečer jsme měli možnost prožít s Červenou Karkulkou a malým koncertem dětí v příjemném kulturním sále nového kostela na Lesné. Bylo to jednak milé představení školního sborečku, který vede p. učitelka Kamila Zenklová. Její nastudování humorné miniopery Červená Karkulka autorů J. Uhlíře a Z. Svěráka s dětmi bylo naivně poetické a potěšilo nás vtipem i zpěvem a dokonce dětskou výtvarnou kreativitou tvorbou kostýmků, rekvizit a prostinké scény. Před Karkulkou zazněly také hezké hudební skladbičky dětských interpretů hry na flétny, housle a housle s violoncellem a kytarou.

Komorní sextet ve složení Laura Jandlová (1./II.st.), Julie Jašková (4.r.), Kristýna Kašparová (4.r.) Magdaléna Marečková (4.r.), Zuzana Orlová (3.r.).  zahrál spolu s jejich paní učitelkou Nikolou Hřibovou na zobcové a příčné flétny J. Readingovo Adeste fideles.

Magda Marečková zahrála na zob. flétnu koledy: moravskou -  Byla cesta, byla ušlapaná, českou - Dej bůh štěstí tomu domu a F. Gruberovu Tichou noc s klavírním doprovodem p. učitelky N. Hřibové.

Tereza Habancová zahrála na housle v houslovém duu se svou p. učitelkou K. Zenklovou koledy Nesem vám noviny a Půjdem spolu do Betléma.

Děti rodiny Gotfrýdových zahrály lidovou koledu Štědrý večer nastal - Kristýna na housle, Lukášek na violoncello a Markéta na kytaru.

Julie Jašková zahrála na příčnou flétnu L. Cohenovo Hallelujah.

Děti sborečku Ježci a Veverčata ve finále malého koncertu zazpívaly a částečně herecky předvedly minioperu J. Uhlíře a Z. Svěráka Červená Karkulka, příběh známé pohádky. Na klávesy doprovázela a odborně vedla (hudebně, režijně i výtvarně) p. učitelka K. Zenklová. Ve sborečku zpívaly: Aneta Barvířová, Zuzana Budínová, Magdalena Čtvrtlíková, Lukáš Gotfrýd, Radovan Holčapek, Alice Chalupová, Ada Charvátová, Tobiáš Chupík, Magdalena Marečková, Simona Neumannová, Zuzana Neumannová, Tomáš Preisler, Jana Preislerová, Kateřina Rybičková, Alžběta Zikmundová.

Hudebně a organizačně spolupracovaly p. učitelky Jana Gotfrýdová, Nikol Hřibová a Kamila Zenklová.

V kulturním sále kostela Římskokatolické farnosti Brno Lesná na Nezvalové 13 v Brně jsme se cítili velmi příjemně, mohli jsme zde účinkovat zcela zdarma a jistě zde nejsme naposledy. Děkujeme takto také p. faráři Mgr. Františku Vavrušovi a sestře Markétě za laskavé přijetí a péči o naše děti ZUŠ Ježkova.

Fotogalerie: Červená Karkulka s malým koncertem 15. 12. 2022