Virtuální prohlídka školy

Cambridge certifikáty jsou tady! / Cambridge certificates are here!

17.02.2023 08:06

Žáci pátých tříd úspěšně složili Cambridge zkoušku Flyers, která je z této série zkoušek pro děti nejtěžší. Mnozí dokonce na certifikátu získali všechny štíty, což svědčí o výborných znalostech a dobré přípravě. Všem dětem gratulujeme k úspěchu!

Fifth graders have successfully passed the Cambridge Flyers exam, the most difficult of these series of exams for children. Many of them got all the shields on the certificate, which indicates excellent knowledge and good preparation. Congratulations to all the children on their success!

Fotogalerie: Cambridge certifikáty jsou tady! / Cambridge certificates are here!