Virtuální prohlídka školy

Bubnohrátky

02.12.2018 17:54

Dne 15. 11. 2018 se naše třída 2. BP zúčastnila muzikoterapie s názvem Bubnohrátky v knihovně Jiřího Mahena v Brně. Hned na začátku nás přivítala sympatická lektorka, která pak celé Bubnohrátky vedla. Všechny jsme si sedly do kruhu na židličky a učily jsme se, jak hrát na bubny djembe. Lektorka nám během celého bubnování vysvětlovala, jak na tyto bubny hraje s dětmi, a tím pádem to pro nás nebylo jen relaxační a odpočinkové, ale i naučné. Mohly jsme si vyzkoušet i hru na tibetské mísy, hudební zvířátka a další muzikoterapeutické nástroje. Nakonec si každá z nás vybrala jeden z nástrojů a vytvořily jsme tak všechny dohromady takový malý orchestr. Za celou třídu mohu říct, že se akce velmi povedla a rády se zúčastníme další podobné akce.

                                                                           

                                                                                                                                                                  Studentka 2.BP

 

Bubnohrátky