Virtuální prohlídka školy

Bubble day for bilingual classes 3.A and 2.A

17.06.2022 08:56

After a year-long planning, the day had finally come when both friendly classes set out to a nearby meadow to enjoy amazing bubble games. We created thousands of bubbles to play with. We made a big bubbles around our bodies and researched ways to make bubbles without a bubble blower.

We even painted with bubbles and finally made a bubble tattoo with a children's tattoo pen. It was an amazing day. We look forward to more fun times together!

 

Bublinový den v bilingvních třídách 3.A a 2.A

Po celoročním plánování konečně nadešel den, kdy jsme obě spřátelené třídy vyrazily na nedalekou louku užít si  úžasné hry s bublinami.

Vytvořili jsme tisíce bublin, se kterými jsme si společně hráli.

Udělali velkou bublinu kolem našeho těla a zkoumali způsoby, jak bubliny vyrobit i bez bublifuku. Dokonce jsme s bublinami i malovali a na závěr si udělali bublinové tetování pomocí dětské tetovací fixy.

Byl to úžasný den. Těšíme se na další společné zážitky!

 

Fotogalerie: Bubble day for bilingual classes 3.A and 2.A