Virtuální prohlídka školy

Brno – Gerabronn - výměnný pobyt studentů - duben 2013

16.09.2013 08:01

V dubnu 2013 navštívila naši školu skupina studentů z Gymnázia Gerabronn  (Baden – Württemberg) v rámci výměnného pobytu. Studenti byli ubytováni v rodinách svých českých partnerů, zúčastnili se vyučování a pro všechny byl připraven zajímavý doprovodný program (Moravský kras, Slavkov, Mohyla míru, návštěva brněnských památek aj.)  I volný čas trávili studenti společně, k oblíbeným aktivitám patřily zejména bowling či laser game.

V červnu 2013 odjeli účastníci výměnného pobytu do Gerabronnu, kde byli rovněž ubytováni v rodinách. Studenti měli možnost porovnat průběh vyučování v Brně a v Gerabronnu, ověřit si v praxi úroveň svých znalostí v německém jazyce a v dalších vyučovacích předmětech. Některé z mimoškolních aktivit byly zaměřeny na hlubší poznání historie Německa v období nacionálního socialismu – např. komentovaná prohlídka pracovního tábora Hessental, který je dnes v péči místní občanské iniciativy. Na všechny přítomné citově velmi zapůsobily obrazové materiály, vystavené dnes ve vagonu, kterým se za války vězni do tábora dostávali. Někteří z nich byli ve věku našich studentů a občanské iniciativě se podařilo vysledovat jejich osudy až do dnešní doby a jsou s nimi v kontaktu.

Studenti navštívili také středověké město Rothenburg, Dokumentační centrum národního socialismu v Norimberku a  Mercedes-Benz Museum ve Stuttgartu.  Poznali i něco, co v učebnicích běžně nenajdeme – např. loučení maturantů se svou školou (tzv. Abistreich) a ochutnali místní speciality.

Program se uskutečnil díky finanční podpoře Česko-německého fondu budoucnosti, rodičů zúčastněných studentů na obou stranách, ředitelství 1. Německého zemského gymnasia a  Gymnasia Gerabronn.

Mgr. Jamborová, Mgr. Opletalová – učitelky NJ, organizátorky výměnného pobytu

Fotogalerie: Brno – Gerabronn - výměnný pobyt studentů - duben 2013