Virtuální prohlídka školy

Březnový on-line koncert 2021

24.03.2021 13:39

V neděli 21. 3. 2021 proběhl on-line koncert některých žáků pěveckého a klavírního oddělení paní učitelky MgA. Hany Fendrychové. Tentokrát byl koncert zaměřen na hudbu klasickou a populární.

Po úvodním slově paní učitelky zazněla skladbička Trumpetky a bubínky, kterou zahrála Stela Bílková (1. roč., klavír). Následovala písnička Včera neděle byla J. Suchého a J. Šlitra zpívanou Annou Tichopádovou (1. roč., zpěv). Amélie Piro (3. roč., klavír) zahrála Tanec skřítků od Evy Lorenc. Tereza Cendelínová (1. roč. II. stupně, zpěv) zazpívala Rolling in the Deep od zpěvačky Adele.

Následovala klavírní skladbička Karavana Evy Lorenc, kterou zahrála Markéta Múčková (2. roč., klavír). Lea Němcová (3. roč., zpěv) zazpívala Zámek v oblacích od C. M. Schönberga. Klára Múčková (3. roč., klavír) zahrála skladbičku Labutě na jezeře od C. Qurlitta. Poté vystoupila Daniela Soukopová (7. roč., zpěv) s anglickou písní Pretty´s On The Inside od Ch. Adamse. Následovala skladba Pro Elišku L. van Beethovena, kterou ve snadnější úpravě zahrála Sophie Klofáčová (4. roč., klavír). Laura Chytilová (2. roč., zpěv) zazpívala All of Me od J. Legend. Dále zazněla klavírní skladbička Taneček Makové panenky od I. Jurníčkové, kterou předvedla Martina Kašparová (5. roč., klavír) Poté znovu vystoupila Daniela Soukopová (7. roč., zpěv) s písní La Vien en Rose při které se sama doprovodila na kytaru.

Aneta Řeháková (5. roč., zpěv) zazpívala českou píseň P. Hapky Šaškové počmáraní. Následovala Vltava B. Smetany v podání Šárky Jurkovičové (5. roč., klavír). Linda Baráková (6. roč., zpěv) zazpívala písničku Riptide V. Joy a doprovodila se na ukulele. Následovala Invence d moll J. S. Bacha, kterou zahrál na klavír Adam Svoboda (3. roč. II. stupně, klavír). Michaela Večeřová (4. roč. II. stupně, zpěv) zazpívala anglickou písničku Someone You Loved L. Capaldiho a sama se doprovodila na klavír. Poté znovu zahrála Šárka Jurkovičová (5. roč., klavír) skladbu L. van Beethovena Pro Elišku. Tentokrát jsme slyšeli úplnou verzi skladby. Předposledním vystupujícím byla Natália Muselíková (6. roč., zpěv) s písní Location od interpreta Khalida. Na závěr znovu vystoupil Adam Svoboda (3. roč. II. stupně, klavír) tentokrát s Nocturnem c moll, op. 20 F. Chopina.

 

 

Koncert uváděla a některé zpěvačky na klavír doprovázela Hana Fendrychová. Zbytek žákyní zpívalo s karaoke doprovody.