Virtuální prohlídka školy

Bilingual III. A and III. B love ice skating

24.01.2022 13:05

Last Friday our first ice skating was incredible. Those who were on the ice for the first time have made the biggest progress. The rest of us unbelievably improved during the first lesson. We trained many exercises and techniques like professionals. Although we are the English elementary school, anyone would confuse us with some sports school. In the end, we all managed a slalom across the ice! We are excited and looking forward to ice skating again next week.

Bilingvní III. A a III. B miluje lední bruslení
Naše první páteční bruslení bylo úžasné. Ti, kteří stáli na ledě poprvé, udělali největší pokroky. My ostatní jsme se za první lekci neskutečně zdokonalili. Trénovali jsme průpravná cvičení a techniky jako profesionálové. Ačkoliv jsme anglická základní škola, kdekdo by si nás spletl se sportovní školou. Všichni jsme na konci zvládli slalom přes celou ledovou plochu! Jsme nadšení a těšíme se na bruslení zase příští týden.

Fotogalerie: Bilingual III. A and III. B love ice skating