Virtuální prohlídka školy

Bilingual 2.A and 3.A learning together

26.04.2022 11:33

On Wednesday Matteo from III. A came to help II. A create a Virtual Reality glasses. First, everyone enjoyed playing the games Matteo had created and then it was time to make their own. Sharing ideas and learning together!

Ve středu 21.4. Mateo z III. A přišel pomoci vytvořit dětem z II. A brýle s virtuální realitou. Nejdříve si všichni užili hraní her na Mateově prototypu a pak byl čas si udělat každý vlastní brýle. Sdílíme nápady a učíme se společně!

 

Fotogalerie: Bilingual 2.A and 3.A learning together