Virtuální prohlídka školy

Studium v zahraničí - beseda v angličtině

25.09.2018 16:23

Jelikož věříme, že jazyková příprava žáků je vdnešní době velmi důležitá a že ideálním prostředím pro osvojení si cizího jazyka je samozřejmě prostředí, kde se daným jazykem hovoří, uspořádala naše škola ve spolupráci se společností Alfa Agency besedu v angličtině o možnostech studia na zahraničních středních školách.

Beseda byla určena pro žáky prvních a druhých ročníků čtyřletého studia, kvint a sext osmiletého studia a třetího ročníku šestiletého studia.

Besedu vedly dvě lektorky, jež poskytly žákům užitečné informace o tom, jak se na studijní pobyt do zahraniční dostat a jak zvládat různé situace, které je během pobytu mohou potkat. Zajímavá fakta potom poskytla především část přednášky odprezentovaná lektorkou z Kanady, která organizuje pobyty zahraničních studentů v severní Americe. Žáky zaujala hlavně část týkající se odpoledních volnočasových aktivit souvisejících se zahraniční střední školou.

Věříme, že beseda byla pro žáky přínosná a bude pro ně zároveň dobrou motivací pro zlepšování jejich jazykové úrovně do budoucna.

 

Studium v zaraničí - beseda v angličtině