Virtuální prohlídka školy

Beseda o možnostech studia v zahraničí

08.10.2019 07:54

Ve středu 2. 10. 2019 se žáci kvart, prvních ročníků a odpovídajících ročníků šestiletého studia zúčastnili besedy se společností Alfa Agency o možnostech studia na střední škole v zahraničí. V nabídce je studium na školách po celém světě.

Po úvodní krátké prezentaci žáky nejvíce zaujala návštěva zástupce organizace Nova Scotia International Student Program, která zprostředkovává studentům z celého světa studium na středních školách v Novém Skotsku v Kanadě. Tato část prezentace byla vedena v angličtině, žáky zaujala interaktivní forma, zábavné historky ze života v Kanadě i vhled do společenských podobností České republiky a Kanady.

Poslední část besedy byla v rukou studentky, která se programu v Novém Skotsku sama zúčastnila letos na jaře. Za šest měsíců studia v této krásné oblasti Kanady získala spoustu nových zkušeností a zážitků, o které se s žáky podělila.

Zpestřením programu byla nejen živá angličtina rodilého mluvčího, ale také drobné dárky, které s sebou přivezl jako odměny za vědomostní kvíz.

Beseda o možnostech studia v zahraničí