Virtuální prohlídka školy

Back to school

09.12.2021 14:20

After two weeks of on-line lessons, our class 1. A  is back at school. The online classes were new experience for children and their parents. It was a big change for all of us. Even though we were not used to this type of teaching, we managed it. Of course, a big thank you to the parents, who also adapted to these conditions and took care of their children.

Now we are back at the desks. On Monday after our return, Mikuláš visited us. Of course, looking for someone who cuts corners during the school year, gets angry and talks out of turn, but no one ended up in the devil's sack. We recited a poem for Mikuláš and were able to get back to fulfill our school duties. We also had another event on this day. We had a birthday party. So we're glad we were all able to have two special things at school to celebrate.

And how are we doing at school? Good. We were all sad not to be together in our team at school. We learn using games and activities that can't really be done via computer, so we really enjoy being back at school a lot.

Návrat zpět

Po dvoutýdenní on-line výuce hlásí třída 1. A návrat do školy. On-line výuka pro děti a jejich rodiče byla první zkušenost.  Byl to pro nás všechny velký nezvyk. I přesto, že jsme na tento typ vyučování nebyli zvyklí, musíme říct, že jsme to zvládli. Samozřejmě patří velký dík rodičům, kteří se těmto podmínkám také přizpůsobili a dětem se věnovali.

Ale zpět do školních lavic. V pondělí po návratu nás navštívil Mikuláš. Samozřejmě, že se najde někdo, kdo během školního roku vystrkuje růžky, zlobí a povídá tehdy, kdy nemá, ale nikdo neskončil v čertově pytli. Mikuláši jsme přednesli básničku a mohli dál pokračovat v plnění našich školních povinností. V tento den se nám ještě sešla jedna akce. Měli jsme oslavu narozenin. Takže jsme radost z toho, že jsme všichni ve škole, mohli zdvojnásobit a pořádně ji oslavit.

A jak se máme ve škole? Dobře. Všem nám bylo po školním kolektivu smutno. Procvičujeme nejen formou her a aktivit, které se přes počítač opravdu dělat nedají, a moc si to spolu užíváme.

Fotogalerie: Back to school