Virtuální prohlídka školy

Atelier Studánka

24.08.2011 09:49

Hejkalové a divoženky

výtvarná výstava „Ateliéru Studánka“ na zámečku Belcredi v Líšni

4. 6. 2011

         Zajímavá jednodenní výstava výtvarných prací „Ateliéru Studánka“ byla spojením  slavnostní vernisáže a samotné výstavy dohromady. Nesla tajemně naivní název „Hejkalové a divoženky“ a byla určena dětem a studentům studujícím zde v Líšni na zámečku Belcredi v „Ateliéru“ pod pedagogickým vedením p. uč. Mileny Konvalinové. „Ateliér Studánka“ je částečně také odloučeným pracovištěm naší ZUŠ.

            Převážně rodinné návštěvníky výstavy z Líšně, ale i zájemce z řad širší veřejnosti, hned při vstupu průchodem na nádvoří zámečku zaujaly zajímavé panely, na kterých byly výtvarné práce nainstalovány. Při vstupu do nádvoří se nám otevřel pohled na nádvoří plné větších i menších panelů s výtvarnými pracemi dětí a studentů, letos tématicky zaměřených  na fantazii vycházející z přírodních motivů a přírodních pohádkových bytostí. Výstava měla svou dominantu vedle plošných výtvarných prací také v neobvyklých sochách z drátěného pletiva, které ztělesňovaly jakési tajemné přírodní bytosti a energie jakoby vystupující ze stromů – Dryády. Na nádvoří hrála hudba, zpívalo se a děti velice zaujaly i stoly s lidovým občerstvením, které připravili rodiče a přátelé „Ateliéru“. Z nádvoří jste vstoupili do interiéru chodby a učebny a ze všech stran vás upoutávaly nejrůznější malby, kresby, grafiky, netradiční kostýmy a masky i děti do svých výtvorů oblečených, vtipně s fantazií nalíčené. Program vernisáže a celé výstavy prolínala hudba, slavnostní průvody masek s dudačkou v čele i zasvěcený, odborný a poutavý výklad Dr. H. Babyrádové. Hudbu znějící nádvořím provozovaly žákyně a žáci naší ZUŠ a hosté. Postupně během bohatého programu vernisáže zde vystoupili: Adéla Mácová (3. roč., kytara, ped. D. Hanusek), Ondřej Janík (4. roč., kytara, pedagog T. Němec), trubači Vojtěch Kostrhoun (3. roč., trubka, ped. T. Němec), Samir Sakour (2. roč., trubka, ped. T. Němec), soubor zob. fléten ze třídy T. Němce – Jiřina Kubešová (I. roč.), Kristýna Davídková (5. roč.), Kateřina Matějíková (I. roč.). Společně s trubači a potom se studentkami souboru zob. fléten hrál také p. uč. T. Němec na lesní roh. Sólo na dudy zahrál Jakub Brych, j.h.

            Vynikajícím hudebním vstupem do pohádkové přírodní atmosféry výstavy byla také hudební kreace na několik typů zob. fléten s názvem „Hlasy lesa“ v podání Pavly Ryšavé (j.h. – zob. flétna), která navíc zazpívala i několik pěkných písní s živým ohlasem u dětí i rodičů.

            Závěrem si ještě připomeňme styl práce „Ateliéru Studánka“. Vychází  tradičně z vnímání dětí a studentů jako takového, bez šablon, vychází zásadně z pozorovacích schopností, představivosti a fantazie a z toho vyplyne volně zachycený tvar, linie, barevnost - různými technologiemi a technikami vyjádřené výtvarné dílo. Paní Milena Konvalinová se umí mimořádně senzitivně vcítit do dětské duše i do složité psychologie mladého člověka a nenásilně, jakoby samostatně „ z človíčka samotného“ pod jejím nenápadným, ale skvěle vyhmátnutým vedením vytryskává z duše mladých výtvarníků „Ateliéru Studánka“ tak mimořádně poetická výtvarná díla, že žáci a studenti M. Konvalinové získávají první ceny na mezinárodních výtvarných prezentacích a soutěžích. Studenti z této tvůrčí dílny se dostávají z 90% na střední a vysoké umělecké školy. Přejeme „Ateliéru Studánka“ další krásnou uměleckou tvorbu a nabízíme možnost, po předchozí domluvě, „Ateliér Studánka“ osobně navštívit. V naší fotogalerii tam můžeme nahlédnout již nyní.

Fotogalerie: Atelier Studánka

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>