Virtuální prohlídka školy

Artissimo 2013 - výtvarná výstava „Letem světem“

28.06.2013 21:49

„Letem světem“ v Artissimu! Vlídně tajemné sklepení skýtá atraktivní a velmi vhodné výstavní prostory. Vystavovaná výtvarná díla v tomto zajímavém prostředí získávají osobitou a originální svébytnost. Vděčně jsme proto zvolili ještě i letos inspirativní výstavní prostor na Jánské ul. č. 12 v Brně ve Sklepení Artissimo. Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ se zde konala ve dnech 29.- 30. května 2013.

Vernisáž výstavy přinesla zasvěcený vhled do uměleckého záměru a výtvarných technik jednotlivých studijních skupin žáků pod pedagogickým vedením výtvarnic Mgr. Pavlíny Beneschové (výtvarná výchova na Ježkové 9 i na Mendlově nám. a žáků AZŠ na Mendlově nám.), Mgr. Miroslavy Filové (výtvarná výchova a keramika žáků na Lesné) a MgA. Anny Ronovské (keramika 1. roč. žáků AZŠ na Mendlově nám.).

Hudební naladění k senzitivnějšímu vnímání uměleckých dílek přednesli David Vogel (I. roč.) na klavír s „Jazzovou etudou“(M. Dvořák) a Denisa Vogelová (3. roč.) s humornou skladbičkou „Knock, knock“(E. Hradecký), Markéta Kutějová (3. roč.) na zobcovou flétničku se zvukově křehkou skladbičkou „Air“ (H. Purcell) a čtyřručně na klavír Denisa Vogelová se svým panem učitelem Markem Paľou rozehráli vtipný hudební „Kvapík“.

Umělecký a pedagogický záměr výtvarných řad, plošné i prostorové tvorby a rozmanité keramiky, vyjádřily dámy výtvarnice v následujícím krátkém shrnutí jejich práce se svými žáky:

Mgr. Pavlína Beneschová

Pár slov k VO (výtvarný obor):

Výchozí téma pro všechny skupiny VO, kterého jsme se drželi po celý školní rok, bylo „Cesta kolem světa“. Pro jednotlivé práce, či větší tematické celky jsme si pak s dětmi vybírali kontinenty, nebo také města, které bychom chtěli navštívit. Inspirovali jsme se takto například městem Paříž, přírodou Afriky, korálovými útesy, ruskou pohádkou, atd. Záměrem bylo také mimo jiné ukázat dětem rozličné způsoby zpracování jednotlivých námětů, což vedlo k využití mnoha různých výtvarných technik. S dětmi navštěvujícími kurzy keramiky jsme se zaměřili na zvládnutí a rozvoj základních technik používaných při tvorbě keramických výrobků, a v mnoha případech jsme jimi témata probíraná ve VO rozvíjeli. Keramické výtvory pak tento velký celek vhodně doplňovaly.

Mgr. Miroslava Filová

Žáci zpracovali během roku čtyři témata a konkrétnější podtémata, většinou podle určitého místa, země...

Řecké báje (Vznik světa, Orfeus a Euridika), Soví svět, Přírodní struktury, Stroje a strojky.Děti vytvořily úžasné práce plné fantazie a řemeslné zručnosti. Vyzkoušely si techniky jako frotáž, tisk z plochy, modelování z drátu nebo z hlíny, ze které vymodelovaly skulpturu Houby. Tato skulptura, vytvořena žáky keramiky, byla věnována Dětské Nemocnici v Brně, kde bude instalována v exteriéru.

MgA. Anna Ronovská

Žáci keramického kroužku ve věku 6 - 8 let se zabývali vytvářením hradů a různých zřícenin, poté, co si navrhli plánek opevnění a seznámili se se způsobem stavění středověkých tvrzí a hradů. V instalaci v temné místnosti jsme do nich umístili světlo, abychom umocnili efekt lidského obydlí, který ač je postaven ze studeného kamene, přeci v něm plane oheň

domácího krbu. Další objekty byly velké vázy jako houby, do kterých je možno umístit květiny srze jejich otvory nahoře. Také zde osvětlení podpořilo možnost vnímat keramiku jinak než povrchově, takřka "zevnitř" skrze tvary, světlo a stíny.

Fotogalerie: Artissimo 2013 - výtvarná výstava „Letem světem“