Virtuální prohlídka školy

Přednáška Antarktida

21.02.2022 08:15

V rámci projektu i KAP II 14. února 2022 naše škola zahájila různé aktivity, které plánujeme v průběhu celého 2. pololetí školního roku 2021/2022 pořádat v souvislosti s 200. výročím narození Johana Gregora Mendela, jehož jméno nese i jedno z našich gymnázií, které navíc sídlí na Mendlově náměstí.

V pozdních odpoledních hodinách jsme zorganizovali na naší škole první přednášku Ing. Pavla Kaplera, Ph.D. na téma ANTARKTIDA. Pavel Kepler je manažerem České vědecké stanice Johanna Gregora Mendela na ostrově Jamese Rosse v Antarktidě. Právě název této vědecké stanice nás inspiroval, že bychom se mohli dozvědět, jak naši současní vědci pracují daleko v polárních oblastech.

Výzkum Antarktidy a Arktidy je považován za jednu z vědeckých priorit současnosti. A to především vzhledem k důležitosti obou oblastí pro zachování rovnováhy planetárního systému Země a studia potenciálního ohrožení globálním oteplováním.

Nedaleko nejsevernějšího výběžku Antarktického poloostrova, na ostrově Jamese Rosse, vybudovala Masarykova univerzita základnu, která slouží antarktickému výzkumu Přírodovědecké fakulty MU a mnoha dalších českých i zahraničních akademických institucí. Masarykova univerzita Brno je také jejím provozovatelem.

Vybudováním této základny se Česká republika řadí mezi vyspělé státy světa, podílející se na výzkumu ledového kontinentu.

Hlavními tématy výzkumu jsou především:

  • Výzkum ledovců
  • Studium klimatických podmínek odledněných území
  • Výzkum složek slunečního záření včetně měření a modelování škodlivého UV záření
  • Celoroční měření fotosyntézy antarktických mechů a lišejníků
  • Výzkum adaptací autotrofních a heterotrofních organismů na extrémní podmínky prostředí
  • Sledování biologické aktivity jezer pomocí měření teploty vody a koncentrace rozpuštěného kyslíku

Masarykova univerzita také uděluje ochrannou známku „Testováno v Antarktidě“ výrobkům, které byly testovány a obstály v extrémních podmínkách na České vědecké stanici J. G. Mendela.

Stanice J. G. Mendela dnes činí českou vědu nezávislou na zahraničních polárních infrastrukturách a umožňuje skutečně systematickou vědeckou činnost v doposud málo prozkoumaném území.

Této zajímavé přednášky, která byla zakončena mnoha zajímavými dotazy, se účastnilo 27 žáků a 7 učitelů.

Fotogalerie: Antarktida