Virtuální prohlídka školy

Angličtina distanční formou / English and distance learning

12.12.2020 12:38

Když došlo na distanční výuku, byli jsme připraveni tuto výzvu přijmout! Učebnice i pracovní sešity jsme měli po ruce a těšili jsme se, že se naučíme něco nového.

Tabule ani fixy nám nechyběli! Uměli jsme si poradit i bez nich. Když jsme potřebovali sdílet naše nápady, používali jsme Canvu (canva.com). Některé z myšlenkových map, které jsme s její pomocí vytvořili, jsou velice působivé.

Toto je myšlenková mapa ze 4. B. Ten den jsme si povídali o Díkůvzdání, o jeho tradicích i o původu tohoto amerického svátku.

When it came to distance learning, we were all ready to take on the challenge! We had our class books and activity books ready and were excited to keep learning new things. We did not miss the whiteboard and the markers, we knew what to do without them! When we needed to brainstorm some ideas, we went to Canva (canva.com) – some of the mind maps we created with the children are very impressive as you can see. This is the mind map from the 4.B class. In the lesson, we discussed Thanksgiving traditions as well as the origins of this American holiday.

 

 

Myšlenkové mapy jsme používali například, i když bylo třeba se začít učit nová slovíčka. Tato myšlenková mapa je dílem žáků 5. A. Velice nám pomohla seznámit se se slovíčky nové lekce.

We also used mind maps to learn new vocabulary – this mind map is from 5. A, we found it very helpful to make it when we were beginning a new unit.

Distanční výuka nás nezastavila ani při práci na projektech. Jeden z našich úkolů bylo vytvořit vlastní letáček. Děti se napřed rozhodly vytvořit si myšlenkovou mapu o tom, co by správný letáček měl zahrnovat.

Distance learning did not stop us from working on projects. One of our tasks was to create a leaflet. At first children decided to make a mind map about what a leaflet should include.

Potom co jsme společně sdíleli nápady, nastal čas, aby děti vytvořily své vlastní letáčky. Některé z nich použily webovou stránku Canva, některé se rozhodly pro papír a pastelky. Tak či onak, výsledky byly úžasné a děti den poté hrdě prezentovaly své výtvory třídě. Na ukázky jejich práce se můžete podívat tady:

After sharing our ideas, it was time for the children to make their own leaflets. Some of the children used Canva, some decided to stick to paper and crayons. Anyway, the results were amazing and the next day, they were proud to present their work to their classmates. You can see some of their leaflets here:

 

  

Ve třídě jsme obvykle hráli nejrůznější hry, které nám pomohly se zapamatováním si nových slovíček a frází. Při distanční výuce jsme moc rádi využívali Wordwall – webovou stránku, která nám umožnila hrát s novými slovíčky osmisměrky, nebo je třídit do různých kategorií.

Back in the classroom, we usually played games to memorize vocabulary items. Online, we really liked using Wordwall which allowed us to play word search or to categorize vocabulary into groups.

 

 

Všechna ta dřina se nám vyplatila. Netrvalo to dlouho a dokonce jsme si troufli i na to si napsat test! V den testu jsme všichni doufali v silný Wi-Fi signál. Naštěstí vše proběhlo, jak mělo a děti nasbíraly krásné známky jako odměnu za všechnu jejich snahu. Na fotce je vidět 5. C při testu. Vidíte to soustředění?

Our hard work really paid off. After a while, we even dared to write tests! We were all hoping for a strong Wi-Fi on test days. Luckily, it was fine and children got some good grades as a reward for their efforts. This is class 5. C writing their test. You can tell they are concentrating very hard!

Distanční výuka byla pro nás všechny velkou výzvou. Teď jsme ale moc rádi, že se můžeme opět potkávat v našich třídách, naplno se učit, povídat si a spolupracovat.

All in all, distance learning was a great challenge not only to the children but also to the teachers. Now, however, we are happy that we can meet in our classrooms again, to study hard, to chat and to cooperate.