Virtuální prohlídka školy

Adventní a vánoční zvyky ve SVČ Lužánky

10.01.2019 11:36

Žáci III. B v předvánočním období navštívili vzdělávací program Tradiční české Vánoce. Program byl rozdělen na dramatickou a výtvarnou část. V obou částech se děti zábavnou formou dozvěděly spoustu informací o adventních zvycích a vánočních obyčejích. Tento program jsme si báječně užili a ještě více jsme po absolvování pociťovali kouzlo přicházejících Vánoc.

 

Adventní a vánoční zvyky ve SVČ Lužánky