Virtuální prohlídka školy

Absolventský on-line koncert

17.06.2021 11:29

Letošní závěrečný Absolventský koncert byl vzhledem k pandemické situaci trošku jiný. Koncert proběhl on-line na kanálu You Tube. Pro žáky i učitele to byl nový způsob komunikace s diváky, avšak koncert měl velký úspěch podle velkého počtu zhlédnutí. Velkou výhodou bylo, že on-line koncert si rodiče absolventů a další posluchači mohli pustit i opakovaně z pohodlí svého obývacího pokoje.

V úvodu koncertu promluvil pan zástupce ředitele pro ZUŠ Jaromír Brych. Poděkoval žákům a učitelům za přípravu a chuť jít do on-line koncertu
a vysvětlil posluchačům, jak svépomocí nahrávky vznikaly, Žáci svá videa natáčeli z prostředí domova nebo v sále školy za pomoci svých učitelů. Videa pak následně sestříhala a do konečné podoby připravila paní učitelka Hana Fendrychová.

Jako první vystoupil Lukáš Buček (pedagogické vedení Petr Zapletal)
se Sonátou C dur N. Chédevilleho. Na zobcovou flétnu zazněly části Preludio
a Allegro. Klavírní doprovod zajistil pan učitel Marek Paľa.

Adriana Flimmelová (ped. vedení Monika Vávrová Filová) zazpívala nejprve anglickou píseň Always Remember Us This Way od zpěvačky Adele. A poté českou píseň Řeka lásky Jaroslava Wykrenta známou v podání zpěvačky Marie Rotrové. Obě písně zpívala za doprovodu karaoke.

David Franc (ped. vedení Dalibor Brian Hanusek) zahrál na kytaru tři sólové skladby. Nejprve zaznělo Allegro od M. Giulianiho. Poté Canzonetta Antiqua
T. Stachaka. Třetí v pořadí byla skladba Lágrima od F. Tárrega. Na závěr zazněl Tradicionál Scarborough Fair, který David zahrál společně se svým učitelem kytary.

Jakub Houška (ped. vedení Marek Paľa) zahrál na klavír melodie z videohry Minecraft. Předvedl a sám si upravil 1. a 2. část Wet Hands.

Veronika Jenáčková (ped. vedení Marie Stratílková) nejprve na klavír zahrála skladbu Pro Elišku L. van Beethovena a poté moderní píseň Skyfall od zpěvačky Adele.

Lea Knoblochová (ped. vedení Zdeněk Klimeš) zahrála na housle
od L. Portnoffa Ruskou fantazii za klavírního doprovodu pana učitele Marka Paľi.

Lucie Kubů (ped. vedení Monika Vávrová Filová) zazpívala slovenskou píseň Pri oltari od zpěvačky Kristiny.

Nina Mastná (ped. vedení Marek Paľa) zahrála na klavír Preludium C dur, BWV 846 od J. S. Bacha.

Ondřej Suchý (ped. vedení Vít Procházka) nejprve zahrál sólově na klarinet Valčík ze suity Louskáček P. I. Čajkovského a poté společně s Jindřichem Zobačem zahráli skladbu Otloukání píšťaliček z alba Špalíček J. Temla. Skladby zazněly za klavírního doprovodu pana učitele Marka Paľi.

Marie Urbánková (ped. vedení Saskie Horáková) zahrála na klavír Ariettu z Lyrických kusů, op. 12 E. Griega. Poté zazněla melodie z filmu Amélie Competine d'un autre ete-l'après-midi od skladatele Y. Tiersena.

Ondřej Lengál (ped. vedení Monika Vávrová Filová) zazpíval českou píseň
Být stále mlád a slovenskou píseň Voda, čo ma drží nad vodou za klavírního karaoke doprovodu.

Lea Němcová (ped. vedení Petr Zapletal) zahrála na zobcovou flétnu Adagio
a Allegro ze Sonáty d moll B. Marcella. Klavírní doprovod zajistil pan učitel Marek Paľa.

Štěpán Vašíček (ped. vedení Kateřina Přívratská) zahrál na housle Snění
R. Schumanna.

Lukáš Michalík (ped. vedení Marek Paľa) zahrál na klavír Big Girls Cry
 od zpěvačky Sii. Anglickou píseň zazpívala Terezie Předešlá.

Daniela Soukopová (ped. vedení Hana Fendrychová) nejprve zazpívala anglickou píseň Don´t Cry For Me Argentina A. L. Webbera z muzikálu Evita
a sama se doprovodila na klavír. Poté za doprovodu karaoke zazpívala z filmu Aladdin píseň Speechless od A. Menkena.

Táňa Zemčíková (ped. vedení Petr Zapletal) zahrála společně se svým bratrem Tomášem Zemčíkem Triovou sonátu F dur J. Ch. Pepusche. Zazněly části Largo, Allegro, Adagio a Allegro za klavírního doprovodu pana učitele Marka Paľi.

Jakub Fráňa (ped. vedení Martin Pokorný) zahrál na klavír Jazzy Variations On A Theme By Brahms od Jeana Kluba.

Dmitrij Novák Žembrovskij (ped. vedení Petr Zapletal) zahrál na zobcovou flétnu skladbu svého učitele Retroauta. Skladba měla části Škoda 1000MB, Volha, Wartburg, Velorex, Tatra 603, Moskvič a Trabant. Klavírní doprovod opět zajistil pan učitel Marek Paľa.

Denisa Vogelová (ped. vedení Marek Paľa) zahrála na klavír a zároveň zazpívala anglickou píseň She Used To Be Mine z muzikálu Waitress.

Lukáš Michalík (ped. vedení Dalibor Brian Hanusek) zahrál několik skladeb na kytaru. Nejprve zazněly Europa a Moonflower C. Santany. Poté zahrál
a zazpíval se svým učitelem českou písničku Sen kapely Lucie.

Oliver Šimoník (ped. vedení Zdeněk Klimeš) zahrál na housle Kuawiak skladatele H. Wieniawského. A poté Vídeňské capriccio F. Kreislera.

Michaela Večeřová (ped. vedení Hana Fendrychová) zazpívala anglickou píseň L. Capaldiho Someone You Loved s karaoke doprovodem.

Jaroslav Dostál (ped. vedení Marek Paľa) zahrál na klavír od L. Einaudiho dvě skladby s názvy Una Mattina a Fly.

Lucie Pokorná (ped. vedení Tomáš Němec) zahrála na zobcovou flétnu Badinerii od J. S. Bacha. Poté zaznělo Larghetto a Presto ze Sonáty G. F. Händela.

Anežka Janíková (ped. vedení Marcela Otčenášková) zahrála na kytaru Liebeslied od J. K. Mertze a poté Sonatinu 3, Finále M. Giulianiho.

Jaroslav Rataj (ped. vedení Zdeněk Klimeš) zahrál na housle Montiho čardáš V. Montiho.

Na závěr zahrál David Němec (ped. vedení Marek Paľa) klavírní skladbu
The Entertainer od S. Joplina.