Virtuální prohlídka školy

Absolventský koncert 4.5.2011

12.05.2011 10:00

Absolventský koncert hudebního oboru

   naší ZUŠ byl uveden ve středu 4. května 2011 v 18.00 hod. v Křišťálovém sále na Staré radnici v Brně.

    Posluchače přivítal Mgr. Jaromír Brych a slova se dále ujali moderátoři večera Mgr. Jana Dolejšová  a Aleš Lerch, student ZUŠ  (LDO, II. roč.).

    Samotný absolventský koncert svým zpěvem otevřela Lídia Šunderjuková (7. roč., sólový zpěv, ze třídy p. uč. Sylvie Kodetové) lidovou  písní „Vždycky mě matička“ a písní „Skřivánek“ K. Bendla za klavírního doprovodu p. učitele Marka Pal´i. Lídia vyniká půvabným zjevem a křehkostí pěveckého výrazu. Svým slabším, ale jasným hlasem s intonační čistotou vykouzlila zvukově jemnou poetickou atmosféru. Její p. učitelka se s ní dojemně rozloučila a předala Lídii absolventský list i dárek s květinou od naší ZUŠ.

    Dalším absolventem večera byl Daniel Rujbr (7. roč., housle, ze třídy p. učitele Zdeňka Klimeše). Daniel přednesl „Gavotu“ A. Corelliho (klavírní doprovod p. uč. Marie Burešová) a zvládl interpretaci přes očividnou trému.

    Beata Neveselá (7. roč., klavír, ze třídy p. učitelky Marie Burešové) absolvovala populárními skladbami B. Batarache „Close to You“ a světoznámým songem skupiny The Beatles „Michelle“. I Beatu tréma potrápila, ale působila na diváky přes malou nejistotu velmi soudobě, svěže a svou hrou zaujala.

     Ondřej Stáňa (7. roč., kytara a basskytara, ze třídy p. uč. Dalibora Hanuska) přednesl ve svém absolventském výkonu nejprve 3 skladby na klasickou kytaru od C. Süssera „Dumku“, „Comodo“ a „Kovbojskou“. Skladby zahrál citlivě, jemně, muzikálně. Poté Ondřej vyměnil nástroje – klasickou kytaru předal panu učiteli D. Hanuskovi a od něj převzal basskytaru, na kterou perfektně zvládl „Blues in G“ v souhře s p. učitelem.

     Elegantní Dominika Machová (7. roč., housle, ze třídy p. uč. Z. Klimeše, za klavírního doprovodu   p. uč. Marie Burešové) jako svůj absolventský výkon přednesla „Ruskou fantazii“ L. Portnoffa. Přednes nepostrádal tu správnou atmosféru širokého ruského srdce a kvalitní barvu zvuku. Temperament hry podpořil soustředěný niterný svět i výraz absolventky.

     Áron Kasan (7. roč., kytara, ze třídy pana učitele D. Hanuska) přednesl na klasickou kytaru skladby: N. Paganiniho „Sonatu“, tradicionál „Amazing Grace“ a M. Zelenkův „Španělský  motiv“. Áron hraje     s lehkostí a kulturou hry, přináší posluchačům pohodu poslechu i adekvátní náladu interpretovaného díla.

     Lada Šturmová (6. roč., klavír, ze třídy paní uč. Romany Sedláčkové) zahrála jako prozatím neabsolvující host absolventského večera populární skladbu „River Flows in You“ (Yiruma) s dobrou technikou hry a s tou správnou romantickou imaginací a vitalitou.

     Michal Rauš ( IV. roč., viola, ze třídy p. uč. Zdeňka Klimeše) zvolil pro svůj absolventský výkon J. Ph. Rameauovu „Gavotu“. Michal hraje s jistotou, dokáže překlenout úskalí náročné techniky hry a podařilo se mu celou skladbu udržet v napětí a celistvosti výrazu. Pro celkový dojem nutno dodat, že nelze opomenou i Michalův šarmantní vzhled.

     Petra Vlčková (II. roč., kytara, ze třídy p. učitele Petra Klima) byla další hostující interpretkou absolventského večera a představila se posluchačům v atraktivním společensko-sportovním vkusném oblečení a účesu se skladbami  J. S. Bacha „Bourré“ a M. Linnemannovu „Camillou“.

   Adéla Pospíšilová (2. roč., sólový zpěv, ze třídy p. uč. Veroniky Hrůzové) zazpívala za klavírního doprovodu p. uč. Marka Pal´i známý song „Chci svůj plácek“ z muzikálu „My fair lady“ F. Loeweho. Adélka umí už dnes zazpívat velmi živě a přesvědčivě, umí přirozeně zaujmout a je muzikální. (Adéla se v letošním roce stala vítězkou krajského kola pěvecké soutěže Karlovarský Skřivánek  a reprezentovala naší školu v celostátním finále této soutěže v květnu 2011, která se každoročně koná   v Karlových Varech).

     David Strnka (I. roč., kytara, ze třídy pana učitele D. Hanuska) byl dalším hostem absolventského koncertu a se svým p. učitelem zahráli na 2 klasické kytary skladby skupiny Standart „ Blues in G“ a Metaliccy „Nothing Else Matters“. David zaujal velmi dobrou technikou hry i muzikálností a působí celkově velmi sympaticky hudebním výrazem a přes svoje mládí i mužným projevem, chováním. Souhra s p. učitelem D. Hanuskem vyzněla výtečně.

     Kytarový soubor p. uč. D. Hanuska, v obsazení Lukáš Čalkovský (bicí), Tomáš Čalkovský (akordeon), Radovan Malachta (kytara), Ondřej Kostrhoun (basskytara), zahráli jako hosté večera populární skladby: traditionál „Oh, When the Saints“ (zde i zpívali), tango „ La Paloma“ a The Beatles „A Hard Days Night“. Všechny skladby se svými žáky hraje i pan učitel D. Hanusek.

     Radovan Malachta (IV. roč., kytara, ze třídy pan učitele Dalibora Hanuska), je absolventem večera a představil se nyní sólově citlivě přednesenými skladbami F. Kleynjanse „Arpege“, Š. Rakovo „Malé blues“ a M. Giullianiho „Vivace“. Radovan je dobrý, hudbou plně zaujatý muzikant.

     David Matuška (II. roč., kytara) a Adam Gazárek (II. roč., basskytara), oba jsou ze třídy p. uč. D. Hanuska a společně s ním i na koncertě vystupují.  Studenti hrají na vyspělé technické úrovni, hudba má pevný základ a souhra těchto tří muzikantů je perfektní. D. Matuška a A. Gazárek nebyli absolventy II. stupně na ZUŠ, ale letos na naší škole konči studium vzhledem k věku. V jejich podání jsme vyslechli  Standart – „Blues in C“, E. Claptonovo „ Old Live“ a S. Wonderův „Isn´t She Lovely“.

    Zdislava Široká (IV. roč., viola, absolventka ze tř. p . uč Z. Klimeše) přednesla „Menuet“ L. van Beethovena s klavírním doprovodem p. uč. Marie Burešové. Zdislava hrála s lehkostí, příjemnou barvou zvuku svého nástroje a muzikálností. Svůj absolventský výkon zvládla se ctí i poezií.

     Soňa Falatková (7. roč., housle, absolventka ze třídy p. uč. Zdeňka Klimeše) přednesla „Scherzo“    A .Dvořáka. Soňa hraje na vyspělé úrovni s výbornou technikou hry, barvou zvuku a výrazem, jemnou diferenciací dynamiky, intonačně čistě. Její hra, s klavírním doprovodem M. Burešové měla jiskru, esprit a švih.

     Při závěrečném defilé absolventů jim byl předán absolventský list s gratulací jejich pedagogů a dárek na památku s bílou růží.

Fotogalerie: Absolventský koncert 4.5.2011

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>