Virtuální prohlídka školy

Absolventský koncert 28. 4. 2022 - Koncert populární hudby

16.05.2022 08:33

Absolventi hudebního oboru naší ZUŠ prezentovali svá absolventská vystoupení na Koncertu populární hudby v kulturním sále Společenského centra Brno sever na Lesné. Na klasickou kytaru hráli: Veronika Varmužková, Vojtěch Chovanec a Ondřej Růžička; sólovým zpěvem se představila Viktorie Lengálová; hrou na klavír se zpíváním Denisa Vogelová a hrou na saxofon Filip Horák. Koncert prolínala také vystoupení žákyň hudebního oboru z nižších ročníků, s ukázkami tematicky blízkými populární hudbě.

Emma Justanová a Tereza Majerová, žákyně 1. roč. ze třídy Moniky Vávrové Filové, hrály na klavír čtyřručně skladbičku J. Koláčka Maxipes Fík, známou z kresleného pohádkového seriálu pro děti.

Nikol Hanousková, studentka sólového zpěvu 3. roč. II. st. ze třídy M. Vávrové Filové, zpívala song K. Clarksona Becouse Of You.

Emma Höklová a Lucie Sekaninová, žákyně 5. roč. hry na klávesové nástroje, v rámci kolektivní interpretace pod vedením Marka Paľi, zahrály čtyřručně Kvapík L. Němce.

Vojtěch Chovanec, absolvent hudebního oboru I. st. - 7. roč. hry na kytaru ze třídy Dalibora B. Hanuska, přednesl skladby C. Suessera Malagueňa, Tradicionál Scarborough a C. Suessera Argentinské tango.

Eliška Vránová, studentka sólového zpěvu (PS II. st.) ze třídy M. Vávrové Filové, zpívala s osobitým přednesem songy A. L. Webbera Máří Magdaléna a J. Paula The Great Showman – Never Enough.

Veronika Varmužková, absolventka 7. roč. (I. st.), ze třídy D. B. Hanuska, hrála na kytaru skladby T. Stachak Malá romance, M. Carcassi Moderato a T. Stachak Ragtime.

Viktorie Lengálová, absolventka - studentka sólového zpěvu (II. st.) ze třídy M. Vávrové Filové, zpívala song O. Soukupa Most přes minulost (Johanka z Arku) a světoznámý song Memory z muzikálu A. L. Webbera Kočky.

Ondřej Růžička, absolvent hry na kytaru, 7. roč, ze třídy D. B. Hanuska, hrál skladby
M. Giulianiho Allegretto, T. Stachak Nocturno, Š. Raka Francouzský tanec a Tradicionál Scarborough Fair.

Denisa Vogelová, absolventka hry na klavír (4. II. st.) ze třídy Marka Paľi hrála a zpívala Times Are Hard For Dreamers od D. Messé.

Filip Horák, absolvent hry na saxofon ze třídy Víta Procházky, hrál skladby G. Millera In The Mood a R. Wrighta The Great Gig In The Sky.

Hudební spolupráce Marek Paľa (hra na klavír) a Dalibor B. Hanusek (hra na kytaru).