Virtuální prohlídka školy

Absolventský koncert 27. 4. 2022

16.05.2022 08:33

Koncert se konal v Dietrichsteinském paláci v Brně na Zelném trhu a byl prvním po nešťastném čase covidové pandemie. Tím více nás všechny dojímala přátelská slavnostní atmosféra koncertu – byl skutečně živý, nepřenášený elektronicky, byl prožitý námi posluchači a tím více absolventy s vděčným pocitem osobního štěstí z té radosti živého hudebního setkání. Hrou na housle absolvovala Ema Blažková, Barbora Vrbatová, Samuel Kytner, Jakub Ondrušek a Jaroslav Rataj; hrou na zobcovou flétnu David Kolář; hrou na klarinet Jindřich Zobač; sólovým zpěvem Adam Kubíček a hrou na klavír Barbora Kuxová a Tereza Kocková.

Ema Blažková, absolventka 7. roč. I. st. hry na housle ze třídy Kamily Zenklové přednesla skladbu Gigue J. S. Bacha s klavírním doprovodem své paní učitelky.

Barbora Kuxová, absolventka 7. roč. I. st. hry na klavír ze třídy Martina Pokorného přednesla skladbu Mallorca I. Albénize.

Samuel Kytner, absolvent 7. roč. I. st. hry na housle ze třídy Zdeňka Klimeše hrál Menuet
W. A. Mozarta.

Jindřich Zobač, absolvent I. st. hry na klarinet ze třídy Víta Procházky přednesl Patetické trio d-moll, 1. větu Allegro moderato v souhře se svým p. učitelem Vítem Procházkou (hra na fagot) a p. učitelem Markem Paľou (hra na klavír).

Barbora Vrbatová, absolventka 7. roč. I. st. hry na housle ze třídy Kateřiny Přívratské přednesla Koncert A dur, 1. větu autora A. Komarovského.

David Kolář, absolvent 7. roč. I. st. hry na zobcovou flétnu ze třídy Tomáše Němce přednesl Sonátu
d moll 1. a 2. část Largo, Affettuoso B. Bernardiho.

Tereza Kocková, absolventka 7. roč. I. st. hry na klavír ze třídy Martina Pokorného přednesla skladbu Serenatu Andaluza M. de Falla.

Adam Kubíček, absolvent II. st. sólový zpěv ze třídy Tomáše Jeřábka zpíval árii Per la Gloria
G. Bononciniho a Tradicionál Už z hor zní zvon (song známý z repertoáru Karla Gotta) s klavírním doprovodem svého p. učitele.

Jakub Ondrušek, absolvent hry na housle (7. roč. I. st.) přednesl Koncertino a moll, 1. větu, S. Macha.

Jaroslav Rataj, absolvent hry na housle (4. roč. II. st.) ze třídy Z. Klimeše přednesl IX. Koncert, 3. větu, Ch. Bériota.

Hudebně spolupracoval Marek Paľa (klavír) a Vít Procházka (fagot).