Virtuální prohlídka školy

Absolventský koncert 2015

08.06.2015 15:13

Absolventský koncert 23. 4. 2015 v Křišťálovém sále a jeho pokračování 28. 4. 2015 v komorním sále na Ježkové 9

Absolventský koncert se v letošním školním roce konal 23. 4. 2015 tradičně v koncertním Křišťálovém sále na Staré radnici v Brně. Posluchačům se zde představila se svými interpretačními výkony větší skupina absolventů hudebního oboru naší ZUŠ.

Žaneta Michálková (absolventka I. stupně hry na kytaru) zahrála dvě tanga  C. Süssera
a Španělský motiv M. Zelenky. Jejím učitelem je pan Dalibor Hanusek.

Marek Dolák (absolvent I. stupně hry na klavír) přednesl Smutnou událost a Toccatinu
D. Kabalevského a Preludium I. Berkoviče. Učitelem Marka je pan Martin Pokorný.

Matěj Macháček (absolvent I. stupně hry na kytaru) je žákem pana Dalibora Hanuska.

Matěj Macháče se představil Hradním tancem  a  Francouzským tancem Š. Raka  
a  Španělským motivem M. Zelenky.

 

Kateřina Langrová (absolventka I. stupně hry na zobcovou flétnu) je žákyní pana Tomáše Němce. Kateřina přednesla Sonatu III. D. Bigaglia.

Karolína Sovová (absolventka I. stupně hry na klavír) je žákyní MgA. Marka Paľi. Karolína přednesla skladbu L. van Beethovena Pro Elišku.

Daniel Bureš (absolvent I. stupně hry na kytaru) je žákem pana Dalibora Hanuska. Daniel přednesl Suitu a moll C. Süssera.
 

Tereza Kadláčková (absolventka I. stupně hry na klavír) je žákyní MgA. Veroniky Velemanové  a zahrála Hru o trůny R. Djawadiho a Piráty z Karibiku J. Radnicha. Tereza Kadláčková u níž původně studovala také hru na keyboard.

 

Maxmilián Falatek (absolvent I. stupně hry na housle) je žákem pana Zdeňka Klimeše. Přednesl Ruskou fantazii I. Portnoffa.

Áron Kasan (absolvent II. stupně hry na kytaru) studoval po celý čas svého vzdělávání
u pana Dalibora Hanuska. Přednesl Prelludium č. 3 H.V. Lobose a Sambu B. Powella.

Jan Malachta (absolvent I. stupně hry na zobcovou flétnu) je žákem pana Tomáše Němce. Přednesl Sonatu II G. F. Händela (čtyři sonáty pro zobcovou flétnu a basso continuo). 

Lukáš Čalkovský (absolvent I. stupně hry na klavír) je žákem paní Milady Orské. Hrál skladbu B. Martinů Colombina tančí a Valčík F. Schuberta.

Koncert slovem provázela Mgr. Klára Roztočilová, hudebně spolupracovali: paní Marie Burešová, pan Dalibor Hanusek a MgA. Marek Paľa.

Absolventský koncert měl ještě své pokračování 28. 4. 2015 v komorním koncertním sále
na Ježkové 9 v Brně s malou skupinou absolventů. 

Ondřej Lengál (absolvent I. stupně hry na housle) je žákem paní Kateřiny Matisové. Hrál Menuet J. S. Bacha a Melodii A. Rubinsteina.

Karin Kozáková (absolventka I. stupně hry na klavír) je žákyní MgA. Veroniky Velemanové. Hrála Stairway To Heaven skupiny Led Zeppelin a Ave Maria J. S. Bacha a M. W. Butlera.

Anežka Staňková (absolventka I. stupně hry na housle) přednesla 1. větu koncertu G dur
a Pizzicato polku K. Pečkeho. Anežka Staňková je žákyní Mgr. Jitky Hruškové.

Andrea Lebedová (absolventka I. stupně hry na klavír) je žákyní paní Marie Burešové. Hrála Vídeňský valčík W. Gillocka a píseň Hospůdko známá upravenou P. Kartnersem.

Miriam Matisová (absolventka I. stupně hry na housle), žákyně pana Zdeňka Klimeše, přednesla Sonatinu d moll Z. Fibicha.

Na závěr absolventského koncertu zahráli absolventům žáci v souboru zobcových fléten
p. Tomáše Němce Rondino J. Hartmanna. V souboru hráli žáci Eva Rojíčková, Kateřina Langrová a Jan Horáček, hudebně spolupracoval hrou na lesní roh p. Tomáš Němec.

V tomto koncertním večeru vystoupili také žáci literárně - dramatického oboru ze třídy
MgA. Kateřiny Chalupníkové s recitací poezie i prózy. Monika Danielová recitovala Pleskání kapek (J. Cortázar) a Karolína Šiklová recitovala Tulipán a růže (J. Brzechwa).

Při absolventském koncertu korepetovala na klavír MgA. Veronika Velemanová.

Slovem provázela MgA. Kateřina Chalupníková.

Absolventům byly v Křišťálovém sále na Radnické i v komorním sále na Ježkové předány absolventské listy, dárky na památku a květina jako poděkování za jejich absolventské výkony. Vděk si zaslouží také jejich učitelé a v neposlední řadě všichni
ti, kdo žákům umožnili toto krásné umělecké vzdělání a při mnohaletém studiu
je podporovali.

Atmosféra dojetí a radosti i příslib, že bude hudba naše absolventy provázet i nadále životem, je velkým povzbuzením a nadějí.

Fotogalerie: Absolventský koncert 23.4.2015

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Fotogalerie: Absolventský koncert 28.4.2015

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>