Virtuální prohlídka školy

Absolventský koncert 11. dubna 2013

02.05.2013 06:54

Ve čtvrtek 11. dubna 2013 se konal Absolventský koncert hudebního oboru naší ZUŠ. Co to vlastně znamená – absolventský koncert? V první řadě musíme uvést, že se jedná o výjimečnou událost nejen v životě základní umělecké školy, ale hlavně v hudebním životě žáků, kteří na tomto typu koncertu účinkují. Není to totiž žádná besídka či školní večírek, absolventský koncert je přehlídkou mladých muzikantů, kteří úspěšně splnili předepsaný počet let „školní docházky“, ale hlavně, pro které se hudba stala přirozenou součástí všedních i svátečních dnů. Absolventský koncert je také příjemným setkání mezi žáky, jejich učiteli a rodiči, kteří se vedle kantorů nemalou mírou podílejí na míře úspěchu několikaletého studia.

Koncertem v křišťálovém sálu brněnské radnice posluchače svižně provedl mluveným slovem pan učitel Vít Procházka, měli jsme možnost dozvědět se zajímavé informace o účinkujících a také nějaké perličky ze života interpretovaných skladatelů. Podvečer však patřil hlavně muzikantským výkonům, které svým vystoupením zahájila Kristýna Davídková, žákyně ze třídy p. uč. Tomáše Němce. Studium prvního cyklu hry na zobcovou flétnu završila čtyřvětou Sonátou g moll G. F. Händela, na klávesy doprovázel Marek Paľa. Překvapením byla barevná úprava čtvrté věty, kdy se ze zvuku barokního cembalového doprovodu podkresleného smyčci stal doprovod poněkud rockovějšího ražení. Ač netradiční varianta, nutno podotknout, že k altové flétně Kristýny se hodil výborně. Dalším číslem programu se stal absolventský výkon Kláry Trávníčkové, klavíristky ze třídy p. uč. Romany Sedláčkové. Klára si pro absolutorium prvního cyklu vybrala skladby B. Brittena Five valses no. 5: Variations a všeobecně známou Sonátu cis moll „Měsíční svit“ L.v. Beethovena, z níž zazněla první věta. První stupeň hudebního vzdělávání zakončil na tomto koncertě také Dominik Richter, hráč na kytaru, který si pod vedením p. uč. Hanuska připravil tři skladby: Etudu F. Sora, Romanci C. Süssera a Malé blues Štěpána Raka. Nástrojová pestrost byla umocněna další účinkující – Kateřina Janáčková ze třídy p. uč. Klimeše, které se osudovými staly housle, přednesla Gavottu J. S. Bacha, klavírním doprovodem ji podpořil Marek Paľa. Následovalo pěvecké vystoupení Libora Skokana, jehož výrazný přednes da capo árie Timotheus Cries G. F. Händela spolu s perfektním technickým zvládnutím jejích úskalí vytvořil z tohoto čísla jedno z nejlepších na celém koncertě (doprovod M. Paľa). Libor jakožto žák p. uč. Veroniky Hrůzové vyrůstá v příjemný barytonový typ s pohyblivým, koloraturním hlasem, můžeme tedy jen doufat, že se zpěvu bude i nadále věnovat. Zpěv vystřídala hra na příčnou flétnu, které se již několik let věnuje Klára Burešová, jejímž pedagogem je H. Oráčová. Pro podvečerní koncert zvolili tematicky (nikoli hráčsky) odlehčenou Pop suite D. Hellbacha, která se skládala ze tří částí – Latin, Ballad, Brasil. Na klavír doprovázela p. uč. Marie Burešová. Kytarista Dalibor Stehno ze třídy D. Hanuska si pro svůj absolventský výkon zvolil tradicionál Amazing Grace (ve spolupráci s D. Hanuskem), dále skladbu Lagrima F. Tarregy a Španělský motiv M. Zelenka. Dalibor svým projevem nenechal nikoho na pochybách, že ho kytara baví, budeme tedy zvědaví na jeho případný další postup. Na podium dostala následně opět „slovo“ zobcová flétna, tentokrát v rukách Jana Horáčka (doprovod M. Paľa), který přednesl Händelovu Sonátu F dur, konkrétně její 3. a 4. větu a poté Green Rag J. Novotného. Muzikantský život rozhodně není osamělý, ale naopak často žitý ve společnosti dalších hudebníků, důkaz tohoto nám předvedlo duo K. Janáčková – K. Trávníčková, které společně nacvičily píseň Wake Me Up When September Ends B. J. Armstronga. Poté měli posluchači příležitost okusit zvuk sopraninové zobcové flétny, nepříliš často viděné „členky“ rodiny zobcových fléten, na níž svůj absolventský výkon předvedla Eva Rojíčková, a to v 1. a 2. větě Vivaldiho Koncertu D dur (doprovod M. Paľa). Jediná absolventka 2. cyklu hudebního vzdělávání na naší ZUŠ, kytaristka Petra Vlčková, si se svým učitelem P. Klimem přichystala skladbu ve španělských rytmech El vito od autora J. de Aspiazu. To už se ale příjemný podvečer chýlil ke konci, závěrečným bodem programu se stala skladba Wondrous machine H. Purcella oslavující varhany, kterou za doprovodu zvlášť sestaveného komorního souboru zazpíval L. Skokan. Flétnových partů se zhostili p. uč. T. Němec, E. Rojíčková a J. Horáček, na fagot hrál p. uč. Vít Procházka, na klávesy M. Paľa. Tato skladba vytvořila důstojnou tečku za celým programem a stala se nejen oslavou varhan, ale celého příjemného podvečera, který mohl být tak vydařený zejména díky tvrdé práci samotných žáků, ale také jejich učitelů, kteří je trpělivě vedli na této náročné hudební cestě.

Nezbývá, než popřát našim absolventům hodně životních úspěchů, ať se jim dále daří v muzice i v jiných oblastech.

Fotogalerie: Absolventský koncert 11. dubna 2013

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>