Virtuální prohlídka školy

Absolventský koncert 10. 5. 2023

12.05.2023 12:58

Příjemný koncertní večer jsme prožili s absolventy hudebního oboru v Dietrichsteinském paláci Moravského zemského muzea na Zelném trhu v Brně. Přednáškový sál, ve kterém koncert zazněl, sousedí se stálou expozicí muzea. Můžete tak prožít kontinuitu kultury od pravěku až k našemu koncertnímu večeru, s uklidňujícím výhledem na brněnskou katedrálu.                                                        V absolventském koncertním večeru jsme vyslechli hru na klavír, kytaru, kontrabas, klarinet a sólový zpěv.

Sofie Baltasová absolvovala svou hrou na klavír I. stupeň vzdělání na hudebním oboru ZUŠ.  Hrála skladby: A. Enna Serenade, R. Schumann Severská píseň. Jejím pedagogem je p. Josef Javora.

Oliver Král absolvoval I. stupeň vzdělávání na hudebním oboru ZUŠ ve hře na kytaru. Hrál skladbu C. Süssera Čekání na dopis. Pedagogem je p. Jiří Látal.

Matěj Procházka absolvoval I. stupeň vzdělávání na hudebním oboru ZUŠ ve hře na klavír. Přednesl skladby: J. B. Cramer Etuda č. 2, M. Clementi Sonatina C dur Op. 36, D. Steibelt Allegro Giocoso. Pedagogem je p. Josef Javora.

Mojmír Vlach absolvoval I. stupeň vzdělávání na hudebním oboru ZUŠ ve hře na kontrabas. Ve své intepretaci přednesl svou hrou 2 části Sonáty g moll H. Ecclese - Largo a Corrente. Pedagogem je p. Radim Kovárník. Klavírní doprovod p. Marek Paľa.

Tobiáš Hanus absolvoval I. stupeň vzdělávání na hudebním oboru ZUŠ hrou na klavír. Hrál skladbu B. Martinů „Kolombína tančí“ a Valčík F. Schuberta. Pedagožkou je paní Milada Orská.

Martin Oleksík je absolventem I. stupně vzdělávání na hudebním oboru ZUŠ ve hře na klarinet. Zahrál nám Selanku Z. Fibicha. Jeho pedagogem je p. Vít Procházka. Klavírní doprovod p. Marek Paľa.

Lucie Leinveberová je absolventkou I. stupně vzdělávání na hudebním oboru ZUŠ ve hře na klavír. Její dnešní koncertní repertoár: E. Crieg Valčík, I. Albéniz Espagna, W. Gillock Holiday in Spain. Pedagogem je p. Martin Pokorný. 

Tobiáš Macháček je absolventem I. stupně vzdělávání na hudebním oboru ZUŠ ve hře na kytaru. Hrál Boureé J. S. Bacha a Andante F. Sora. Pedagogem je p. Tomáš Pohl.

Marek Němec je absolventem II. stupně vzdělávání na hudebním oboru ZUŠ ve hře na klavír. Zahrál Uherský tanec č. 5 J. Brahmse. Jeho pedagogem je p. Marek Paľa.

Aneta Řeháková je absolventkou I. stupně vzdělávání na hudebním oboru ZUŠ sólový zpěv. Zpívala lidovou píseň „Čekala jsem“ a Ave Maria G. Cacciniho, s klavírním doprovodem paní Hany Fendrychové, která je její pedagožkou zpěvu.

Šárka Jurkovičová je absolventkou I. stupně vzdělávání na hudebním oboru ZUŠ ve hře na klavír. Hrála 1. část Měsíční sonáty   L. v. Beethovena. Její pedagožkou je paní Hana Fendrychová.

Finále absolventského večera patřilo již tradičně slavnostnímu předávání absolventských listů a gratulacím, fotografování i dojemným vzpomínkám na dobu studia na naší ZUŠ.

Fotogalerie: Absolventský koncert 10. 5. 2023