Virtuální prohlídka školy

Absolventský koncert 10. 4. 2019

07.05.2019 10:06

Hudební obor ZUŠ prezentoval své letošní absolventy již tradičně v prostorách Křišťálového sálu na Staré radnici v Brně (Radnická 10). Poetické prostředí Staré radnice s hudbou a zpěvem našich absolvujících interpretů ladí a svědčí také samotnému charakteru absolventského koncertu. Vždyť
je to slavnostní obřad posvěcení paní hudbou! Křišťálový sál byl zcela zaplněn posluchači a dotvářel sváteční atmosféru výjimečné kulturní události naší umělecké školy.

Vít Havelka, absolvent 7. r. hry na housle, přednesl na úvod koncertu Píseň beze slov
P. I. Čajkovského, vyjádřil hudebně Pozdrav lásky E. Elgara a zahrál ještě Dvě variace dvojice autorů
O. Ševčík, J. Micka. Hudebním pedagogem hry na housle Víta Havelky je pí. učitelka Jitka Hrušková. Na klavír jej doprovázela pí. Hana Fendrychová.

Anna Macharáčková, absolventka 7. r. hry na kytaru, přednesla skladbu s názvem Canzonetta antiqua od T. Stachak a Suitu a moll C. Süssera. S absolventkou hrál v kytarovém duu p. učitel Dalibor Brian Hanusek, jehož je žákyní.

Václav Pavel Buchtel, absolvent 7. r. hry na klavír, přednesl Sonatinu A. Bendy a skladbu Malý černoušek C. Debussyho. Pedagogem absolventa je pí. učitelka Kamila Zenklová.

Anežka Staňková, absolventka 4. r. hry na housle, přednesla Humoresku A. Dvořáka a Duett in Swing W. Hartmanna. Skladby hrála v houslovém duu s pí. učitelkou Jitkou Hruškovou, která je jejím pedagogem hry na housle. Klavírní doprovod p. Marek Paľa.

Štěpán Čechovský, absolvent 7. r. hry na kytaru, přednesl Španělskou romanci M. Giulianiho, Argentinské tango C. Süssera a Španělský motiv M. Zelenky. Absolvent hrál skladby v kytarovém
duu s p. učitelem Daliborem B. Hanuskem, pod jehož pedagogickým vedením hru na kytaru studuje.

Julie Absolínová, absolventka 7. r. studijního předmětu sólový zpěv, zpívala v tomto koncertním večeru postupně 3 písně, které prezentovala během programu postupně, vzhledem k jejich stylové rozmanitosti a náročnosti pěveckého projevu: píseň B. Smetany z doby českého národního vzbouzení Kdo v zlaté struny zahrát zná, později vyjádřila pocity zamilované ženy zpěvem songu A. L. Webbera You Must Love Me a jako třetí interpretaci zpívala píseň Memory, vyznání stárnoucí kočky z muzikálu Kočky (Cats) A. L. Webbera. Pěveckým pedagogem absolventky je pí.  učitelka Markéta Böhmová. Klavírní doprovod pí. Jitka Jelínková.

Klaudie Šimoníková, absolventka 7. r. hry na zobcovou flétnu, přednesla Koncert pro sólovou flétnu (A) a BC. Autorem skladby je P. Pellegrini. Pedagogické vedení absolventky zastává p. učitel Tomáš Němec. Klavírní doprovod p. M. Paľa.

Stanislav Buchta, absolvent 7. r. hry na housle, přednesl Largo G. F. Händela a v úpravě J. Lanninga  část cyklu Čtyři roční období A. Vivaldiho Jaro. Pedagogické vedení absolventa je pí. učitelka Jitka Hrušková. Klavírní doprovod p. M. Paľa.

Dominik Zoubek, absolvent 7. r. hry na housle, přednesl další J. Lanningem upravené části z cyklu Čtyři roční období A. Vivaldiho Zima II. a Podzim. Pedagogické vedení absolventa má pí. učitelka
J. Hrušková; klavírní doprovod p. M. Paľa.

Klára Kolářová, absolventka 7. r. hry na klavír, přednesla skladbu Passaggi autora F. Paterlini.  Pedagog. vedení absolventky má p. učitel Marek Paľa.

Anna Ondráčková, absolventka 7. r. hry na kytaru, přednesla Andante autora M. Carcassi. Pedagog. vedení p. učitel Tomáš Pohl.

Jáchym Vašíček, absolvent 7. r. hry na housle, přednesl Sonatinu G dur (4. větu) A. Dvořáka. Pedagogem absolventa je pí. učitelka Kateřina Matisová. Klavírní spolupráce p. M. Paľa.

Martin Fráňa, absolvent 7. r. hry na klavír, hrál skladbu autora L. Eunaudi Nuvole Bianche. Pedagogem absolventa je p. učitel Martin Pokorný.

Jan Malachta, absolvent 4. r. II. s. hry na zobcovou flétnu, hrál nejprve Opuštěné blues E. Hradeckého s klavírním doprovodem p. M. Paľi a na závěr absolventského koncertu přednesl Triovou sonátu C dur pro 2 zobcové flétny (AA) a BC autora M. Bitti. S absolvujícím Janem Malachtou hrála Triovou sonátu na zobcovou flétnu žákyně 2. r. II. s. Lucie Pokorná. Na cembalo (zvolený rejstřík keyboardu)
je doprovázel p. M. Paľa. Pedagogem interpretů je p. učitel T. Němec. 

Na závěr absolventského koncertu předali absolventům jejich pedagogové absolventské listy.

 

Absolventský koncert 10. 4. 2019