Virtuální prohlídka školy

ABSOLVENTSKÉ KONCERTY VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 26. 4. 2017 – Křišťálový sál Staré radnice

10.05.2017 20:56

V letošním školním roce dospělo v naší základní umělecké škole k absolutoriu celkem 24 žáků prvního či druhého stupně vzdělávání ve hře na nástroj či zpěvu. Vzhledem k tomuto velkému počtu absolventů uspořádala naše škola dva absolventské koncerty, na kterých mohli rodiče, hosté a přátelé ZUŠ obdivovat mnohdy velmi vyzrálé výkony jednotlivých žáků.

Druhý z koncertů se konal v krásném komorním prostředí Křišťálového sálu Staré radnice města Brna. Slavnostní absolventský podvečer zahájila absolventka I. cyklu vzdělávání Veronika Veselá, žákyně osmé třídy, kterou kromě hry na zobcovou flétnu baví jízda na koni, sledování filmů, fotbal a četba knih. Pod vedením Petra Zapletala si vybrala pro své vystoupení Triovou sonátu F dur J. Ch. Schickhardta, při níž ji doprovodili P. Zapletal na flétnu, E. Uherková j.h. na violoncello a M. Paľa na cembalo. Po čtyřvěté barokní kompozici se absolventka ještě představila v zadumané skladbě svého učitele s názvem Nálada. Další minuty patřily klavírní hře; Denisa Vogelová ze třídy M. Paľy studující gymnázium se zaměřením na programátorství si pro svou absolventskou prezentaci zvolila dílo současného italského skladatele a klavíristy L. Einaudiho. Publikum vyslechlo  minimalistickou kompozici s názvem Primavera. Poté následovalo vystoupení absolventa II. cyklu Dominika Richtera, který svůj hudební zájem pěstuje vedle svých studijní povinností letošního maturanta. Ve spolupráci s Daliborem B. Hanuskem si pro své vystoupení vybral brazilskou kytarovou literaturu; zaznělo Preludium H. Villa-Lobose (pravděpodobně nejvýraznější osobnost brazilské artificiální hudby 20. století) a Brazilský tanec J. Pernambuca. Přes úskalí prstokladů, stupnic a akordů se poctivým cvičením k absolventskému večeru dostala rovněž Štěpánka Horáková, žákyně 8. třídy ZŠ, která se kromě hudby věnuje stepování, výtvarné tvorbě či organizaci táborů pro mladší kamarády. Úvodní skladba jejího vystoupení bylo Preludium C dur z cyklu Dobře temperovaný klavír I. J. S. Bacha, jako druhou v pořadí si vybrala kompozici současného britského autora M. Tannera s názvem  Lullaby for Prince George, která byla napsána na paměť příchodu nového člena britské královské rodiny.

První pěvecké číslo večera patřilo Juditě Trávníčkové, talentované studentce víceletého gymnázia, která se se stejným zájmem věnuje hudbě, literatuře a skautingu. Kromě sólového studia zpěvu pod vedením Veroniky Hrůzové navštěvuje také Kantilénu, sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno a je rovněž úspěšnou účastnicí klavírních soutěží. Často je zvána jako modelový žák klavírních kurzů či workshopů Janáčkovy akademie múzických umění. Svůj zájem upřela tentokrát do barokní tvorby, jako první uvedla recitativ a árii O Thou That Tellest Good Tidings To Zion ze slavného Händelova oratoria Mesiáš. Text árie je biblický a pojednává o zvěstování narození Krista. I druhá skladba pocházela z pera G. F. Händela; zazněla mezzosopránová árie Theirland Brought Forth Frogs z oratoria Izrael v Egyptě pojednávající o jedné z egyptských ran, kdy Egypt zaplavily žáby. Pleskání žabích nohou navozuje tečkovaný rytmus a staccatové pasáže. Zpěv vystřídaly tóny houslí - dalším absolventem se stal Martin Zoubek, mladý fotbalista a výtvarník, jehož velkým zájmem jsou školní předměty dějepis a zeměpis. Jako na nejstarším ze čtyř sourozenců si na něm rodiče váží jeho zodpovědnosti za mladší bratry a sestru. Nevěnuje se pouze sólové hře, je také platným členem cimbálové muziky pod vedením své učitelky Jitky Hruškové. Pro absolventský výkon zvolil Malý valčík N. Rakova a úpravu 1. věty části Jaro ze Čtvera ročních dob A. Vivaldiho. Kytaristka Eliška Rašková, která podle slov svého učitele T. Pohla chodí do hodin vždy s úsměvem a poctivě připravená, je kromě nadané hráčky rovněž nadanou výtvarnicí, která se v poslední době věnuje neobvyklé disciplíně – šermu. To vše zvládá s přehledem dokonce i vedle studia na víceletém gymnáziu. Své vystoupení zahájila skladbou současného polského kytaristy M. Drozdzowského Canzoneta Antika, poté zahrála Preludium V. Petráška. Následovalo pěvecké vystoupení Daniela Georgieva, který podle slov své pedagožky V. Hrůzové dospěl k absolventskému výkonu přes mnohá úskalí zdlouhavé hlasové přeměny. Kromě zpěvu se tento mladý muž zajímá rovněž o divadlo, hraje fotbal a výrazně se zajímá o dění kolem sebe. Divákům se představil písní Come again J. Dowlanda, což je renesanční hravá milostná píseň, při níž ho doprovodil na kytaru D. B. Hanusek. Dále zazněly „sinatrovské“ melodie My Way a Fly Me To the Moon; posledně jmenovaná je zajímavá tím, že zazněla na misi Apolla 11, kdy ji Buzz Aldrin přehrál na přenosném přehrávači poté, co přistál na Měsíci.

Klavírista Jaroslav Dostál si pro své vystoupení zvolil ve spolupráci s M. Paľou 1. větu Sonáty cis moll op. 27 L. v. Beethovena. V povědomí veřejnosti je známá jako Sonáta Měsíční svit; toto přízvisko získala několik let po svém vydání, kdy o ní jeden kritik napsal, že první věta je jako člun plující po Lucernském jezeře za měsíčního svitu. Žák osmé třídy Jaroslav se vedle hry na klavír rád věnuje fotografování a sjezdovému longboardingu. Poté klenbový sál zaplavily kytarové melodie – Anežka Janíková z kytarové třídy D. B. Hanuska, žákyně osmé třídy, která se věnuje tancování, fotografování, divadlu a pěveckému sboru, si zvolila skladby různých stylových období. Jako první zaznělo Preludium F. Carulliho, italského skladatele přelomu 19. století, který se rovněž zasloužil o konstrukci nových typů nástrojů. Další skladba Ballet pocházela z pera L. de Moye, renesančního loutnového autora a jako poslední kompozici Anežka představila dílo španělského virtuóze a klíčové osobnosti kytarové historie F. Tarregy Lágrima. Viktorie Staňková, další účinkující, navštěvovala sólový zpěv na ZUŠ již od pěti let, kdy byla po celou dobu její pedagožkou V. Hrůzová. Kromě zpěvu naplňuje tuto absolventku zájem o divadlo, zpěv v Kantiléně, sboru dětí a mládeže při Filharmonii Brno a disciplína zvaná pole-dance. Pro své absolventské vystoupení zvolila monotematický muzikálový  program; posluchačům přednesla skladby z nejúspěšnějšího českého porevolučního muzikálu Dracula, jenž měl premiéru v r. 1995. Píseň Jsi můj pán zazněla sólově, následující Šašek a Adriana a Vím, že jsi se mnou jako duet s Liborem Skokanem, bývalým žákem ZUŠ, který je nyní studentem barokního zpěvu na Akademii Staré hudby na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity Brno. Závěr koncertu patřil absolventovi II. cyklu Daliboru Stehnovi, který se v průběhu kytarového studia nadchnul pro baskytaru. Dovednosti získané studiem u D. B. Hanuska uplatňuje ve své kapele, se kterou podniká úspěšná veřejná vystoupení, byť se nyní hlavně připravuje na blížící se maturitu na gymnáziu. Svůj hudební zápal předvedl v písních Blackbird od Beatles a Isn´t She Lovely od slepého zpěváka S. Wondera, který ji složil pro svou dceru. Hudební spolupráce se ujal D. B. Hanusek.

Krásný hudební podvečer byl zakončen závěrečným defilé absolventů. Jak je z tohoto článku patrné, všichni absolventi jsou nadaní mladí lidé s velkým zájmem o svět kolem sebe; jejich talent je mnohdy nejen hudební, ale jde i jinými směry. Jsou to zkrátka velmi šikovní a pracovití studenti, kteří se i díky hudbě stávají dobrými lidmi. Poděkování patří v prvé řadě jejich rodinám, které je podporují, pedagogům, kteří je trpělivě připravují na vystoupení a také vedení naší školy, která organizačně zajišťuje zázemí pro výuku i jednotlivá vystoupení a koncerty.

Fotogalerie: ABSOLVENTSKÉ KONCERTY VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 26. 4. 2017 – Křišťálový sál Staré radnice

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>