Virtuální prohlídka školy

ABSOLVENTSKÉ KONCERTY VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 25. 4. 2017 Konzervatoř Brno

10.05.2017 20:44

V letošním školním roce dospělo v naší základní umělecké škole k absolutoriu celkem 24 žáků prvního či druhého stupně vzdělávání ve hře na nástroj či zpěvu. Vzhledem k tomuto velkému počtu absolventů uspořádala naše škola dva absolventské koncerty, na kterých mohli rodiče, hosté a přátelé ZUŠ obdivovat mnohdy velmi vyzrálé výkony jednotlivých žáků.

První koncert se konal dne 25. dubna 2017 v sále Konzervatoře Brno; budově přímo vyzývající pro hostování mladých adeptů hudebního umění. Koncert zahájila sympatická flétnistka Lucie Pokorná, skromná milovnice zvířat, knih a výtvarné tvorby, která pod pedagogickým vedením Tomáše Němce nastudovala skladbu neznámého autora Partite di Folia z 18. století. Další číslo večera patřilo klavíristce Iloně Dočekalové. Tato absolventka I. stupně se kromě klavírní hry věnuje tanci a výtvarné tvorbě; pro absolventský večer si vybrala ve spolupráci s Marií Burešovou Preludium F. Chopina a dále písně Yesterday od Beatles a Přítel od J. Nohavici. Tóny klavíru záhy vystřídala kytara – Ilona Raušová interpretovala známý tradicionál Scarborough Fair a skladbu Canzoneta Antika soudobého polského kytaristy a skladatele M. Drozdzowského. Tato vždy milá žákyně s úsměvem na tváři se zájem o cestování se ke svému absolventskému výkonu se připravovala pod vedením Martina Šrubaře a Tomáše Pohla. Dále jsme mohli slyšet druhou část vystoupení Lucie Pokorné, zahrála irský tradicionál The Belfast Hornpipe a zřejmě nejoblíbenější argentinské tango El Choclo skladatele A. Villolda. Následovalo vystoupení absolventa I. stupně hry na housle Jakuba Cintuly. Jakub se věnuje modelování, šermu a létaní s větroněm; své schopnosti navíc uplatňuje ve folklorním souboru Valášek a rovněž ve školní cimbálové muzice. Pod pedagogickým vedením Zdeňka Klimeše nastudoval 2. a 1. větu Sonatiny d moll Zdeňka Fibicha, jednoho z nejvýraznějších představitelů generace české hudby 19. století. Dalším absolventem se veřejným vystoupením
po absolvování sedmiletého I. stupně stal David Němec, hráč na klavír, který se ve volném čase věnuje skautingu a turistice. Zazněl Poem, centrální část orchestrálního kusu V podvečer, což je pravděpodobně nejznámější melodie Zdeňka Fibicha. Následovalo Solfeggieto c moll C. E. P. Bacha. Přípravu tohoto absolventa měly na starosti Romana Sedláčková a Lucie Krézková.

Někteří studenti si hudbu natolik oblíbí, že u svého nástroje vydrží i během studia na střední škole – absolvují čtyřletý druhý cyklus hudebního vzdělávání. Jedním z nich je na naší škole i Jan Horáček, gymnazista, který svou nejbližší budoucnost vidí ve studiu architektury, ve volném čase se věnuje tenisu. Na sopraninovou zobcovou flétnu interpretoval 2. a 1. větu Vivaldiho Koncertu „Il gardelino“. Původní Vivaldiho kompozici pro flétnu a smyčcové nástroje zaranžoval náš kolega Petr Zapletal pro kvartet fléten a cembalo; absolventa podpořily L. Pokorná, E. Rojíčková a učitel Tomáš Němec, jako hráč na klávesový nástroj se přidal pan korepetitor Marek Paľa, který doprovázel většinu koncertních čísel. Olivera Šimoníka známe jako platného člena školní cimbálové muziky,  kde střídá primášský post s hraním na kontrabas. Ve svém volném čase, kterého jako student víceletého gymnázia příliš nemá, se věnuje vodnímu záchranářství. Svůj absolventský výkon předvedl na housle, interpretoval Ruskou fantazii č. 2 d moll L. Portnoffa. Jediné pěvecké vystoupení večera patřilo Karolíně Sovové, úspěšné absolventce nejrůznějších pěveckých soutěží, která schopnosti získané studiem u Moniky Vávrové Filové využila také při talentových zkouškách pedagogické lyceum. V sále konzervatoře založené původně L. Janáčkem věnovala svou první píseň právě tomuto autorovi; zazněla lidová píseň Záře od milého v úpravě L. Janáčka. Dále jsme mohli za doprovodu M. Paľy vyslechnout muzikálové melodie Knížka snů (C.-M. Schönberg: Bídníci) a Memory (A. L. Weber: Cats). Miriam Matisová, studentka střední pedagogické školy, se vedle hry na klavír věnuje tanci, akrobacii, atletice a v neposlední řadě kompozici vlastních klavírních skladeb. Jako první zazněla skladba Y. Tiersena, avantgardního francouzského soudobého skladatele, který se proslavil mmj. hudbou ke známému filmu Amélie z Montmartru, z níž si Miriam vybrala La Valse D´Amelie. Následně pokračovala vlastní skladbou těžící z minimalismu Without end. Na své absolventské vystoupení se připravila ve spolupráci s Markem Paľou. Student víceletého gymnázia Antonín Frgala si pro svůj klavírní výstup vybral hudbu českých velikánů; zazněla Vzpomínka B. Smetany a skladba Colombína tančí z cyklu Loutky B. Martinů. Kromě hodin klavíru s M. Orskou ho baví florbal a zpěv ve školním pěveckém sboru.

Druhou absolventkou II. cyklu se stala Eva Rojíčková, studentka střední pedagogické školy, kterou za rok čeká maturita. Na sopránovou zobcovou flétnu přednesla dílo anglického soudobého skladatele A. Hedgese Three Concert Miniatures za doprovodu M. Pokorného a skladbu Brasil D. Hellbacha, při níž jí doprovodila kamarádka a kolegyně Fatima Adday. Svůj výkon připravovala pod vedením Tomáše Němce. II. stupeň ve hře na klavír absolvoval rovněž všestranně talentovaný Tomáš Čalkovský, ten si ve spolupráci s M. Orskou zvolil skladbu Nuvole Bianche L. Einaudiho, současného italského klavíristy a skladatele, který se proslavil zejména v žánru filmové hudby. Poté zaznělo Preludium F. Chopina. Studentka víceletého gymnázia Karolína Šiklová ve svém absolventském vystoupení přednesla technicky velmi náročný program. Tato nadaná recitátorka a tanečnice má rovněž velké vlohy k cizím jazykům, které stejně jako hru na klavír rozvíjí tvrdou  a poctivou prací. Zazněla Polka in A B. Martinů z cyklu Etudy a Polky, skladba Y. Tiersena z filmu Amelie z Montmartru a na závěr nejobtížnější Preludium I. Berkoviče. Klavír byl vystřídán houslemi; jako předposlední se představil Jaroslav Rataj, student víceletého gymnázia se zájmem o historii, který se ve volném čase věnuje badmintonu a fandění svému oblíbenému hokejovému klubu Kometa Brno. Pod vedením Zdeňka Klimeše si připravil Siciliánu F. Kreislera a 3. větu Koncertu a moll A. Vivaldiho. Závěrečné číslo patřilo opět Tomáši Čalkovskému, který se tentokrát představil jako hráč na cimbál. Hru na tento nástroj studoval v obou cyklech pod vedením M. Orské a tuto schopnost využívá také ve folklorním souboru s vysokou uměleckou úrovní Javorník. Posluchači měli možnost vyslechnout Invenci R. Zapletala, hudebního folkloristy, houslisty BROLNu a bývalého žáka M. Orské a Uherský tanec č. 5 g moll J. Brahmse v úpravě pro cimbál, klavír a kontrabas, na nějž svého bratra doprovodil Lukáš Čalkovský.

V neposlední řadě musíme zmínit také absolventa Adama Kubíčka, zpěváka, který naši školu dlouhodobě reprezentuje sympatickými výkony na nejrůznějších vystoupeních, koncertech a akcích. Bohužel navzdory k poctivé přípravě na koncert pod vedením M. Vávrové Filové jsme se nemohli těšit z jeho výkonu kvůli hlasové indispozici; tedy snad někdy příště.

Závěrem se sluší poděkovat všem pedagogům, kteří věnovali mnohdy i nadstandardní množství času a energie přípravě žáků pro absolventské výkony. Velký dík si zaslouží také korepetitoři Marek Pal´a a Martin Pokorný, kteří se nemalou měrou podíleli na přesvědčivých výkonech absolventů. Pochopitelně by nic z toho nebylo možné bez organizační podpory vedení školy, Gymnázia J. G. Mendela a jeho zařízení, které umožnilo koncert ve zmíněném sále Konzervatoře. 

Fotogalerie: ABSOLVENTSKÉ KONCERTY VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 25. 4. 2017 Konzervatoř Brno

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>