Virtuální prohlídka školy

Jarní koncert 2022

23.06.2022 15:50

Koncert zněl jarním časem v plné radosti z hudby, bez roušek a bez omezení zpěvu, v plné kráse. Zdánlivě obyčejné věci, jako je setkání a muzicírování, jsou po těch dvou letech
u obrazovek a elektronického přenosu zvuku, tak vzácné.  Kulturní sál Otakara Motejla v areálu Kanceláře veřejného ochránce práv v Brně byl opět plný posluchačů z rodin vystupujících mladých interpretů i z řad posluchačů přátel naší základní umělecké školy.

Hostujícími interprety Jarního koncertu byli žáci a učitelé ze ZUŠ Slunná, Brno Komárov, kteří podpořili a obohatili hru našeho školního orchestru a sborový zpěv
ve finálním hudebním vystoupení koncertního podvečera.

Startem ze skladbiček pro Barabáška od P. Zapletala otevřela hudební vystoupení svou hrou na zobcovou flétnu Aneta Holčapková. Aneta je žákyní p. učitele Petra Zapletala.

Muzikantovu písnička J. F. Fishera z pohádkového filmu Obušku, z pytle ven zahrál na klavír Antonín Donáczi. Bylo to jeho první vystoupení na velkém koncertním pódiu. Antonín
je žákem paní učitelky Hany Fendrychové

Šimon Zima, žák p. učitele D. B. Hanuska, hrál na kytaru Hradní tanec Š. Raka a společně
se svým učitelem Vzpomínky na Španělsko T. Stachak.

Árii G. Cacciniho Amor ch´attendi? (Lásko nač čekáš?) zpívala Aneta Řeháková s klavírním doprovodem své paní učitelky Hany Fendrychové.

Z kraje rybníků od A. Sarauera přednesl Hlas lesa a U našeho rybníka svou hrou na klavír Tobiáš Hanus. Tobiáš studuje hru na klavír pod vedením paní učitelky Milady Orské.

 Lucie Frimmelová přednesla na zobcovou flétnu Concerto F dur (Affetuoso, Menuet, Allegro) G. P. Telemanna (absolventský výkon). Lucie studovala hru na zob. flétnu
pod vedením p. učitele P. Zapletala.

Scherzo A. Dvořáka přednesla s citem svou hrou na housle Lea Knoblochová. Lea je žákyní
p. učitele Zdeňka Klimeše.

Barbora Kuxová hrála s přehledem a výrazovou průzračností klavírní skladbu I. Albénize Mallorca. Hru na klavír studuje pod vedením p. učitele Martina Pokorného.

Koncertní program nyní vystřídala hudba s cimbálem.

Martin Suchý hrál sólově na cimbál Maďarský tanec J. Pála s klavírním doprovodem Marka Paľi a hrou na kontrabas Tomáše Rosypala. Martin je žákem paní Milady Orské.

S doprovodem cimbálové muziky „Písnička“ hrál na cimbál Adam Blažek Tanec z 18. Století od J. Babníka. Hru na cimbál studuje Adam pod vedením paní Milady Orské.

V cimbálové muzice „Písnička“ hrají: na cimbál Adam Blažek a Martin Suchý, na housle Samuel Kytner, Jakub Ondrušek, Štěpán Vašíček a Kristýna Gotfrýdová, na kontrabas Tomáš Rosypal, na zobcovou flétnu Zora Šafářová. Hudební pedagogické vedení cimbálové muziky „Písnička“: paní učitelky Milada Orská a Kamila Zenklová

Cimbálová muzika „Písnička“ hrála dále lidové písně:

 Hej, haj zelený háj

 V tom Klobuckém háji (na cimbál Martin Suchý)

A já su synek z Polanky

Čardáš J. Čecha (na cimbál Adam Blažek)

Soudobou hudbu prezentovala Eliška Vránová zpěvem, hrou na saxofon František Dufek
a hrou na klavír Adam Blažek a Daniel Šmerda.

Eliška Vránová zpívala s citem song Knížka snů (z muzikálu Bídníci) C. M. Schönberga s klavírním doprovodem Marka Paľi. Eliška je žákyní paní učitelky Moniky Vávrové Filové.

Adam Blažek hrál na klavír Myší Rock N Roll E. Hradeckého. Adam také hru na klavír studuje pod vedením paní Milady Orské.

Na saxofon hrál František Dufek skladbu B. Thieleho What a Wanderful World, s klavírním doprovodem Marka Paľi. František hraje na saxofon pod vedením p. učitele Víta Procházky.

Klavírní duo Adam Blažek a Daniel Šmerda hráli technicky i výrazově precizně nastudovanou ústřední melodii K. Svobody z filmového příběhu Cirkus Humberto. Jsou žáky paní Milady Orské.

Finále Jarního koncertu patřilo školnímu orchestru a smíšenému dětskému sboru.

Zazněly písně Lítost dceřina, Lipka a láska, Schování a Očekávání.

Písně pro školní orchestr a dětský sbor upravil a také vystoupení dirigoval p. Petr Zapletal.

V dětském sboru zpívaly děti ze sborečku „Křečci“ ZUŠ Ježkova (pod vedením Kamily Zenklové) a děti hudebního oboru ZUŠ Mendlovo nám. a Ježkova, které navštěvují výuku hudební nauky (pod vedením Kláry Zbytovské). Výbornou posilou byly hostující děti Sborečku ZUŠ Slunná, Brno.

Ve školním orchestru hráli jak mladí hudebníci žáci a studenti obou základních uměleckých škol, tak i někteří učitelé hudebního oboru těchto ZUŠ.

Ze ZUŠ Ježkova v orchestru hráli studenti Lukáš Buček, Lucie Frimmelová, Martina Burianová, Lea Knoblochová, Jakub Ondrušek a Lucie Oleksíková a učitelé Marek Paľa (klávesy), Marie Pachmannová (violoncello), Vít Procházka (fagot) a Tomáš Pohl (kytara).

Děkujeme spřátelené ZUŠ Slunná, Brno, jejich pěkně zpívajícím dětem a nadaným žákům hudebního oboru i týmu pedagogů této umělecké školy: Šárce Brychové (vedení školy), Dorothee Kellerové a Veronice Holíkové (hra na housle), Janě Cvejnové (Sboreček ZUŠ Slunná) a Zdeňkovi Halaštovi (hra na kytaru).

Zvláštní poděkování patří ještě rodičům Adama Blažka za zapůjčení jejich kvalitního cimbálu.

Koncert slovem provázel Tomáš Pohl.