Virtuální prohlídka školy

Vánoční večírek literárně-dramatického oboru

09.01.2019 14:52

Ve středu 19. prosince 2018 zavládla v malém koncertním sále ZUŠ na Ježkově 9 vánoční atmosféra žákyň a žáků literárně-dramatického oboru.

Celý večer jsme otevřeli koledami, které na zobcovou flétnu hrála Lucie Čejková pod pedagogickým vedením p. učitele Tomáše Němce. Zazpívali jsme si
a vánočně se naladili.

Poté jsme viděli rozpracovanou inscenaci – pohádku pro děti pod pedagogickým vedením p. učitelky Lucie Macové.  Jako podmořské postavy se nám představili Václav Krájíček, Lucie Leinveberová, Lucie Kubů, Markéta Pavlíková, Lola Juřeníková, Rozália Ella Komárková, Kristýna Moščenko, Jan Mikulášek a Valerie Dvořáková.

O další hudební okénko se postarala Lucie Leinveberová s poetickou hrou na klavír.
V průběhu večera jsme také měli možnost vyslechnout několik zajímavých vánočně laděných básní a próz v podání: Matěje Horného, Adama Soboly, Lindy Pezlarové, Vandy Přikrylové, Terezy Šišákové, Michala Pavlíka, Venduly Pětivlasové (žáci divadelní dílny L. Macové).

Nejstarší skupina literárně-dramatického oboru pod pedagogickým vedením

p. učitelky Kateřiny Chalupníkové nechala nakouknout pod pokličku jejich práce na inscenaci, která zpracovává motiv sedmi smrtelných hříchů, a tak jsme měli možnost vidět tři pohybové etudy v podání Anny Křížanové, Lenky Šimonkové, Aleny Macháčkové, Magdaleny Spurné, Eriky Michálkové, Denisy Metznerové
a Martina Juřeníka. Tatáž sestava také měla připravený nepřipravený výstup – improvizaci s vánoční tématikou. Cvičení, jejichž principy žáci znají z hodin výuky, diváky pobavila, překvapila a ještě více vánočně naladila.

Úplná tečka večera zazněla prostřednictvím Lindy Pezlarové, její romantické hry na kytaru a poetické recitace vánočního příběhu.

Odnášeli jsme si tedy nejen umělecké zážitky, ale i poetickou vánoční náladu
a na jazyku chuť cukroví.

 

Vánoční večírek literárně-dramatického oboru