Virtuální prohlídka školy

Díky znalostem angličtiny obstály děti v soutěži Land of Awesome!

29.05.2017 08:19

V září 2016 vyhlásil časopis R&R celoroční soutěž s názvem Land of Awesome. Časopis R&R je anglický měsíčník určený pro první a druhý stupeň základních škol v České republice, ale odebírají ho i děti na Slovensku.

Ze žáků třídy V. A  Anglické základní školy v Brně na Mendlově náměstí se na několik měsíců stali neohrožení hrdinové a hrdinky, kteří statečně a odhodlaně pomáhali královně a ostatním bytostem v Zemi úžasu. Při plnění misí zažili mnohá dobrodružství, získali nové odbornosti a hlavně zlepšili svoji angličtinu.

Jejich píle a vytrvalost se vyplatily. Z ohromného množství fotek tříd s obrázky postav hrdinů vybrali redaktoři časopisu tři nejlepší. Naše třída se umístila na 2. místě! Jako hlavní cena byl výlet do námi zvolené zoo v hodnotě 6000 Kč. Odhlasovali jsme si, že v červnu navštívíme zoo Lešná ve Zlíně. Už se všichni moc těšíme!

Šťastnou náhodou nám připadla i část 1. ceny. Paní učitelka vítězné třídy je dlouhodobě v zahraničí, proto nám šéfredaktorka časopisu paní Helena Lee Šrůtková nabídla, že uspořádají v naší škole anglický workshop pro dvě třídy vedený rodilou mluvčí z Bridge Publishing House. V pátek 19. května nás a třídu IV. B čekalo překvapení. Rodilou mluvčí nebyl nikdo jiný než sama autorka celé hry Land of Awesome paní Megan LeBoeuf!

Po skončení workshopu nám paní Lee Šrůtková předala diplom za 2. místo a výherní poukazy. Jak se nám setkání líbilo, můžete vidět ve fotogalerii.

Na závěr ještě pár slov od ředitele časopisu pana Josefa Šorma, který je autorem fotografií:

V květnu 2017 jsme v rámci výhry v soutěži LAND OF AWESOME uspořádali dvě ukázkové hodiny na ANGLICKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLE v BRNĚ na Mendlově náměstí. Obě hodiny vedla zástupkyně šéfredaktorky RR Megan LeBoeuf, americká rodilá mluvčí, spolu se šéfredaktorkou časopisu RR, Helen Lee Šrůtkovou. Obě hodiny proběhly nejenže bez problémů, ale byli jsme nesmírně potěšeni vysokou úrovní angličtiny žáků, jejich entuziasmem a motivací. Paní učitelka Hladilová nám poskytla veškerou podporu a návštěva školy byla pro nás nejen příjemná, ale také i přínosná.

Moc děkujeme všem, kteří nám drželi pěsti!

Mgr. Magdaléna Hladilová

Fotogalerie: 2. místo v soutěži Land of Awesome!

Fotogalerie: LAND OF AWESOME