Virtuální prohlídka školy

2. AM v Knihovně Jiřího Mahena v Brně

18.04.2018 22:40

Dne 27. 3. 2018 navštívila třída 2. AM v Knihovně Jiřího Mahena v Brně výukový program s názvem Mediální gramotnost: Zpravodajství. Během programu, který rozšiřuje slohové učivo letošního školního roku, se žáci dověděli řadu zajímavostí mj. o financování médií, o produktech televize a o tom, jakým způsobem se vybírají zprávy a jak vzniká jejich mediální podoba. Žáci se programu aktivně účastnili – diskutovali s pracovníkem knihovny a plnili různé úkoly. Vyvrcholením programu bylo skupinové nacvičení a předvedení zprávy o prezidentské volbě, prasečí chřipce a o nehodě na dálnici. Zajímavý program byl zakončen stručným shrnutím rozdílů mezi zpravodajstvím v České televizi a na soukromých stanicích.

Eva Solarová, vyučující českého jazyka a literatury

 

Fotogalerie: 2. AM v Knihovně Jiřího Mahena v Brně