Virtuální prohlídka školy

2. AM navštívila Knihovnu Jiřího Mahena v Brně

18.04.2018 22:38

Třída 2. AM navštívila Knihovnu Jiřího Mahena v Brně ještě v úterý 3. 4. 2018, tentokrát se výukový program týkal reklamy. Po úvodní debatě o tom, kde všude se s reklamou setkáváme, čemu slouží, jakou má podobu a jaké jsou typy reklamy, byli žáci rozděleni do pěti skupin a dostali úkol – na YouTube vyhledat reklamu a pomocí různých kritérií (k dispozici měli pracovní list) ji analyzovat. Po splnění úkolů – skupiny svoji reklamu prezentovaly spolužákům – bylo všem zřejmé, že reklama např. pracuje s určitými stereotypy a že o její podobě rozhoduje cílová skupina, na kterou se reklama zaměřuje. Velmi zajímavý program byl zakončen mj. informací o tom, že existuje kodex reklamy a že každý z nás může prostřednictvím formuláře na internetu dávat podněty Radě pro reklamu.

Eva Solarová, vyučující českého jazyka a literatury

 

Fotogalerie: 2. AM navštívila Knihovnu Jiřího Mahena v Brně