Virtuální prohlídka školy

2.A and 2.B do autumn cleaning in the school yard

20.11.2020 14:42

The school courtyard is one of our favorite places at school. We go there to relax and even learn in nice weather. Because we love it so much, it deserves our care. Our 2.A and 2.B classes happily did the autumn cleaning. We raked the leaves under the trees on the grass, then swept the remains of leaves off the artificial turf. We even managed to find a few earthworms, which we enthusiastically looked at and moved to a safe place. We really enjoyed it and we are glad that we have it nice in the courtyard again.

 

Školní dvorek je jedno z našich nejoblíbenějších míst ve škole. Chodíme tam relaxovat a za pěkného počasí se i učit. Protože jej máme tak rádi, zaslouží si naši péči. Naše 2.A a 2.B s radostí udělala podzimní úklid. Posbírali a pohrabali jsme listí pod stromy na trávě. Zametli zbytky listí z umělého trávníku a dokonce se nám podařilo najít několik žížal, které jsme s nadšením sledovali a přenesli na bezpečné místo. Moc nás to bavilo a těší nás, že to máme na dvorečku zase pěkné.

 

Fotogalerie: 2.A and 2.B do autumn cleaning in the school yard