Virtuální prohlídka školy

Vícejazyčnost je bohatství

27.11.2018 11:46

Dne 23. 11. 2018 žáci V. A navštívili Prahu. Jeli si totiž pro ocenění, které získali v VI. ročníku literárně-kreativní soutěže na podporu čtení a psaní ve druhém jazyce s názvem - „Vícejazyčnost je bohatství". Letošního ročníku se zúčastnilo kolem 500 dětí ze 35 škol a dalších organizací z celé České republiky.

Žáci nasedli ráno do vlaku, po příjezdu do Prahy je čekala procházka po nejznámějších pražských památkách – např. Staroměstské náměstí, Karlův most, Národní divadlo, apod. Poté se přesunuli na slavnostní udílení cen, které se konalo v Domě národnostních menšin. Celý program začínal ve 13 hodin. Nejdříve si žáci užili doprovodný program, který se skládal z těchto částí:

  1. Labyrintem s bílou holí: Tento doprovodný program byl zaměřen na život nevidomých. S bílou holí si prošli labyrintem a neztratili se ve světě, v němž zmizelo světlo. Vyzkoušeli svůj sluch, hmat a čich. To vše se škraboškou na očích.
  2. Jazykové kvízy a hry: Tento doprovodný program byl zaměřen na otestování znalostí o různých jazycích a kulturách.
  3. Rychlokurz jazyků: Tento doprovodný program byl zaměřen na jazyky. Jak zní angličtina, ruština, maďarština či korejština? Zde se žáci seznámili s rodilým mluvčím, který je naučil pár slov.

Ve 14 hodin následovalo slavnostní vyhlášení. Žáci získali ocenění za vynikající účast v kategorii „Kolektivní práce – 4. – 5. třída“. Po vyhlášení výsledků si prošli výstavu všech oceněných prací a vyrazili zpět směrem k vlakovému nádraží. Následovala poslední fotografie na Václavském náměstí a plni dojmů se výprava vrátila zpět do Brna. Výlet se žákům moc líbil.  

 

Vícejazyčnost je bohatství