Virtuální prohlídka školy

A rare visit of our pen-friends from Nezamyslice / Vzácná návštěva našich pen-friends z Nezamyslic

22.05.2023 08:19

On Tuesday 16.5. in addition to the school photo shoot, we had a rare and nice visit of pupils from the school Nezamyslice. The fifth graders are our "far away" friends, with whom we plan to keep in touch through letters written in English. We showed our pen-friends the lessons with the tablets and played funny English games. We look forward to meeting them again, maybe next time at their school. 

V úterý 16.5. nás kromě školního focení čekala vzácná a milá návštěva dětí ze školy z Nezamyslic. Žáci pátého ročníku jsou našimi vzdálenými kamarády, se kterými plánujeme i nadále udržovat kontakt přes dopisy psané v angličtině. Našim pen-friends jsme ukázali výuku s tablety a zahráli si vtipné anglické hry. Těšíme se, až se zase potkáme, třeba příště v jejich škole.

Fotogalerie: A rare visit of our pen-friends from Nezamyslice / Vzácná návštěva našich pen-friends z Nezamyslic