Virtuální prohlídka školy

3. A plays tennis

17.06.2022 09:15

In our class we have a talented classmate who plays competitive tennis.

We always wanted to see him play and try tennis ourselves. A perfect opportunity had arrived. On the courts, we tested professional tennis with professional coaches and we learned a lot about tennis.

 

3.A hraje tennis

V naší třídě máme talentovaného spolužáka, který hraje závodně tennis.

Vždy jsme jej chtěli vidět hrát a tennis si zkusit. Právě přišla bezvadná příležitost. Na kurtech jsme si s profesionálními trenéry vyzkoušeli, jak se tennis hraje a hodně jsme se toho o tenise dozvěděli.

 

Fotogalerie: 3. A plays tennis