Virtuální prohlídka školy

3.A at the program 'From Mendel to the cell - the 200th anniversary of the birth of J.G. Mendel'

17.06.2022 09:06

We visited the Mendel Museum, got acquainted with microscopes, its use and the production of slides. We delved deeper into the world of the cell and learned what DNA is. We found out what scientific work is and why it is so important to know and support it. We really enjoyed the program, we were especially interested in research with microscopes, where we had to learn not only to control the microscope, but also to translate the names of the examined samples from English.

 

3.A jde na program Od Mendela po buňku - výročí 200 let od narození J.G.Mendela

Navštívili jsme Mendelovo muzeum, seznámili se s mikroskopem, jeho používáním a výrobou preparátů. Pronikli jsme hlouběji do světa buňky a dozvěděli se, k čemu slouží DNA. Zjistili jsme, co je vědecká práce a proč je tak důležité ji poznat a podporovat. Program jsme si velice užili, především nás oslovilo zkoumání s mikroskopy, kde jsme se museli mikroskop naučit nejen ovládat, ale i přeložit si z angličtiny názvy zkoumaných vzorků.


 

 

Fotogalerie: 3.A at the program 'From Mendel to the cell - the 200th anniversary of the birth of J.G. Mendel'