Zvonění ve školním roce 2024/2025
Zvonění ve školním roce 2024/2025

Od 2. 9. 2024 dochází v budově na Mendlově náměstí ke změně zvonění. Začátky hodin a délky přestávek byly upraveny tak, aby zvonilo stejně pro všechny součásti Školského komplexu s výjimkou střední pedagogické školy, kde se zvonění bude řídit zvoněním v budově na Pionýrské. Bylo nutné zohlednit například i přechody vyučujících mezi budovami.

První hodina bude ve školním roce 2024/2025 v budově na Mendlově náměstí začínat v 8.30 hod. Nultá hodina bude začínat v 7.40 hod. Nebude výjimkou, že vyučování některých tříd, zejména na vyšším stupni gymnázia, bude začínat nultou hodinou.

Celkový přehled zvonění a přestávek zveřejníme na konci srpna.