Informace k zahájení školního roku 2024/2025 ZUŠ
Informace k zahájení školního roku 2024/2025 ZUŠ
  • 30. 8. 2024 – 2. 9. 2024           domluva rozvrhů s vyučujícími individuální výuky
  •    2. 9. 2024                                 zahájení školního roku 2024/2025
  • od 3. 9. 2024                               zahájení individuální výuky na obou pracovištích ZUŠ
  • od 9. 9. 2024                               zahájení výuky hudební nauky na obou pracovištích ZUŠ
  • od 9. 9. 2024                               zahájení kolektivní výuky na obou pracovištích ZUŠ
  • od 9. 9. 2024                               zahájení výuky VO ZUŠ na obou pracovištích ZUŠ
  • od 9. 9. 2024                               zahájení kurzu VO, sbor - v budově ZUŠ, Ježkova 9, Brno
  • od 16. 9. 2024                             zahájení kurzu LDO, VO - v budově na Mendlově nám.