Virtuální prohlídka školy

Přípravné centrum na zkoušky Cambridge

V každém školním roce probíhá příprava studentů ke složení zkoušek Cambridge na nižším i vyšším gymnáziu.

Naše škola je hrdá na to, že může používat oficiální logo přípravného centra Cambridge.

Příprava na nižším gymnáziu

Žáci kvart obou gymnázií a druhého ročníku šestiletého studia se připravují na složení certifikátu PET (B1) v rámci běžných hodin AJ. V těchto hodinách se dozvědí veškeré informace o získání certifikátu a zároveň si vyzkoušejí všechny typy cvičení, se kterými se setkají v písemné i ústní části reálné zkoušky. Zkušení vyučující zároveň žákům poradí, jak se nejlépe s danými úkoly vypořádat.

Žáci nižšího gymnázia mohou také navštěvovat nepovinný předmět "Příprava na certifikát PET", kde si své znalosti upevní dalším procvičováním typových cvičení. Nepovinný předmět se otvírá dle zájmu studentů.

Příprava na vyšším gymnáziu

Žáci ve čtyřletém studiu na I. Německém zemském gymnasiu mají přípravu na složení certifrikátu na úrovni B2  jako součást běžných hodin AJ. V těchto hodinách se seznamují s typizovanými úlohami ze zkoušky FCE, dozvědí se veškeré informace o získání certifikátu a zároveň si vyzkoušejí všechny typy cvičení, se kterými se setkají v písemné i ústní části reálné zkoušky. Zkušení vyučující zároveň žákům poradí, jak se nejlépe s danými úkoly vypořádat. Žáci Gymnázia J. G. Mendela se mohou navštěvovat nepovinný předmět "Příprava na certifikát FCE", který se otvírá dle zájmu studentů. Kromě toho se žáci kvart obou gymnázií a druhého ročníku šestiletého studia připravují na složení certifikátu PET (B1) v rámci běžných hodin AJ.

Samostatná příprava

Naše škola také podporuje žáky v jejich samostatné přípravě ke složení certifikátu - žáci mohou s vyučujícími, kteří mají danou problematiku na starosti, prodiskutovat dostupné materiály a konzultovat s nimi svou domácí přípravu. Žáci mohou také navštěvovat konzultace a kluby jednotlivých vyučujících anglického jazyka.

Přihlašování na zkoušky

V neposlední řadě škola potom pomáhá zájemcům s registrací na zkoušku, a to nejen na zkoušky PET a FCE, ale na jakoukoli jinou zkouškou Cambridge, kterou mají zájem absolvovat. Díky tomu, že naše škola je partnerskou školou zkouškového centra, získá uchazeč také slevu z celkové ceny zkoušky.

Uznávání jazykových certifikátů pro účely maturitní zkoušky

Studenti, kteří jazykový certifikát na požadované úrovni získali, mohou o uznání profilové části maturitní zkoušky zažádat po odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce, nejpozději však do 31. 3. toho roku, v jehož jarním termínu žák skládá maturitní zkoušku. Žádost se odevzdává písemně ředitelce školy spolu s originálem či kopií jazykového certifikátu.

Má-li student zájem nechat si tímto způsobem uznat jazykový certifkát, je dobré celý proces předem konzultovat se zástupci ředitelky školy, kteří mu s praktickou žádostí pomohou.

 

Je skvělý pocit, když škola získá prestižní ocenění za jazykovou přípravu svých žáků přímo od instituce, která je jedním z největších světových organizátorů mezinárodních jazykových zkoušek z angličtiny. Školskému komplexu na Mendlově náměstí v Brně se to podařilo.

V předvánočním čase roku 2018 se Školský komplex Mendlovo náměstí zúčastnil mezinárodní soutěže pořádané organizací Cambridge Assessment English, která je součástí Cambridge University. Tato organizace je zodpovědná za celosvětovou organizaci populárních zkoušek z angličtiny pro nerodilé mluvčí, jako jsou například certifikáty KET, PET, FCE nebo CAE, a také za přípravu studijních materiálů pro tyto zkoušky.

Soutěž byla vypsána pro školy a jiné instituce, včetně jazykových škol, které připravují studenty ke složení certifikátů Cambridge. Této mezinárodní soutěže se účastnily různé státy napříč Evropou a soutěžilo se celkem ve třech kategoriích: Nejlepší příprava „krok za krokem“, Nejlepší nováček a Nejlepší uživatel programu CEP (Cambridge Employment Program). V každé zúčastněné zemi mohl být pouze jeden vítěz v každé kategorii.

Školský komplex je tak právem hrdý na to, že zvítězil v kategorii Nejlepší příprava „krok za krokem“ za Českou republiku. Porotu oslovilo především to, že školu už pravidelně několik let otevírá nepovinný předmět věnující se seznámení s typovými cvičeními a strategiemi pro úspěšné složení zkoušky, a dále také to, že podporuje studenty v jejich samostatné přípravě na získání certifikátu například poskytováním studijních materiálů včetně oficiálních materiálů Cambridge a individuálních konzultací v rámci klubů a konzultačních hodin.

Cenu převzala škola při slavnostním ceremoniálu přímo na Cambridge University. U této příležitosti se také škola zúčastnila semináře v Cambridge University Press zaměřeného na tvorbu nových studijních materiálů ke kvalitní přípravě studentů na mezinárodní zkoušky.

Zkoušky Cambridge

Po covidové přetržce opět v roce 2021 několik našich studentů úspěšně získalo jazykové certifikáty z angličtiny. Naplno tedy mohli využít možnosti nechat si jazykový certifikát (na úrovni B2 a vyšší) uznat namísto profilové části maturitní zkoušky z anglického jazyka. Studenti, kteří jazykový...
I na podzim 2019 uspěli naši žáci ve složení anglických certifikátů. Jsme hrdí na to, že žákyně Septimy AN úspěšně zvládla zkoušku CAE (Cambridge Advanced English) a získala certifikát na úrovni C1, což je úroveň běžná spíše pro vysokoškoláky! Další úspěšnou kandidátkou se stala žákyně třídy 4. BM,...
18.10.2018 10:53 Po nedávném úspěchy žáka sekundy, který získal certifikát Cambridge PET na úrovni B1, jsme velmi potěšeni, že v náročných jazykových zkouškách uspěla i žákyně primy naší školy, která získala certifikát Cambridge Flyers. Nejvyššího počtu bodů dosáhla v kategorii...
03.10.2018 13:23 Při příležitosti převzetí ceny Cambridge Best Preparation Centre 2017 reprezentoval naši školu vyučující, který se zároveň zúčastnil semináře přímo v nakladatelství Cambridge University Press zaměřeného na tvorbu nových studijních materiálů ke kvalitní přípravě studentů na...
19.09.2018 15:52 I ve školním 2017/2018 byli žáci našich gymnázií úspěšní při skládání zkoušek Cambridge z anglického jazyka. Na konci léta tak naše škola obdržela potěšující zprávy, že všichni naši žáci byli úspěšní. Dva žáci z loňského třetího ročníku šestiletého studia získali...