Vítejte na našich webových stránkách.I. Německé zemské gymnasium

    
   
Vítáme vás na stránkách I. Německého zemského gymnasia, základní školy a mateřské školy, o. p. s.
I. Německé zemské gymnasium, základní škola a mateřská škola, o. p. s., sídlí na Mendlově náměstí 1/3, 4 v Brně. Bylo zřízeno podle platných zákonů a na základě vyhlášky MŠMT ČR v r. 1992. Vzdělání na této soukromé škole je ukončeno maturitní zkouškou a je rovnocenné vzdělání získanému na školách, které jsou zřizovány státem, církví nebo obcí.

Informace o vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Informace o vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Ředitel školy Gymnázium J. G. Mendela vyhlásil 2. kolo přijímacího řízení do oboru:

Denní osmileté studium na Gymnáziu J. G. Mendela (kód oboru: 79-41K/81)

  • Přihlášky odevzdávejte v budově na Mendlově nám. v místnosti 228 u zástupců ředitelky školy v době od 8 do 15 hodin.
  • Společně s přihláškou odevzdejte výpis výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky a doklady o účasti, popř. umístění v soutěžích a olympiádách organizovaných MŠMT. Na přihlášce je nutné mít vyplněné výsledky předchozího vzdělávání potvrzené školou, resp. s sebou přineste originální dokumenty nebo ověřené kopie.

 

Ředitelka školy I. Německého zemského gymnasia vyhlásila 2. kolo přijímacího řízení do oboru:

Denní čtyřleté studium na střední pedagogické škole, obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika (kód oboru: 75-31M/01)

  • Přihlášky odevzdávejte v budově na Pionýrské 23 paní asistentce Dosedělové (v přízemí napravo od vrátnice) v době od 8 do 15 hodin.
  • Společně s přihláškou odevzdejte výpis výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky, doklady o účasti, popř. umístění v soutěžích a olympiádách organizovaných MŠMT, potvrzení zdravotní způsobilosti ke studiu a potvrzení o logopedickém vyšetření od klinického logopeda (potřebné formuláře ke stažení zde). Na přihlášce je nutné mít vyplněné výsledky předchozího vzdělávání potvrzené školou, resp. s sebou přineste originální dokumenty nebo ověřené kopie.
  • Školní přijímací zkouška (tzv. ověření talentu) se bude konat v pondělí 3. 6. 2019
  • Přihlášky do 2. kola můžete podávat do pátku 31. 5. 2019 do 12 hodin.

 

Informační nástěnka Školského komplexu

Přestup na naše gymnázia
V případě zájmu o přestup-přijetí na náš školský komplex kontaktujte prosím asistentku ŘŠ paní Žanetu Halvovou na telefonním čísle: 543 211 790, kl. 131, 541 235 688, 774 520 532, e-mail: reditelstvi@skolskykomplex.cz
Akreditace výuky v cizím jazyce
S účinností od 1. září 2012 má I. NZG povolenou bilingvální výuku předmětů dějepis, zěměpis, základy společenských věd v anglickém a německém jazyce.
<< 1 | 2