Virtuální prohlídka školy

Školský komplex na Mendlově náměstí v Brně

 
    
 

Proč my

 • Nadstandardní individuální přístup k žákům a úzkou spolupráci s rodiči žáků.
 • Školní kluby, jejichž prostřednictvím realizujeme:
  • Individuální péči o žáky – formou konzultací se umožňuje žákům prohloubit a rozšířit si znalosti v daném předmětu nad obvyklou úroveň, ujasnit a pochopit obtížné pasáže učiva.
  • Doučování – v případě, že žák požádá učitele o vysvětlení zameškaného učiva nebo učiva, které nezvládl během běžné výuky. V klubech je též možné procvičovat a opakovat látku před testem.
  • Pravidelnou zájmovou činnost zaměřenou na sport, kulturu nebo jiné aktivity – jedná se ve své podstatě o zájmové kroužky (např. volejbal, keramika, dějiny umění, příprava na mezinárodní jazykový certifikát aj.).
  • Zabezpečení mimoškolní činnosti, jako např. výměnné zahraniční pobyty žáků, outdoorové kurzy, vícedenní poznávací zájezdy do zahraničí aj.
 • Kvalitní didaktickou techniku (interaktivní tabule, moderní počítače, notebooky, tablety, terminály, dataprojektory, vizualizéry aj.)
 • specializované učebny (jazykové učebny, laboratoř fyziky, laboratoř chemie, laboratoř biologie, odborné učebny přírodovědných předmětů, počítačové učebny, multimediální učebny, učebnu výtvarné výchovy),
 • specializovanou přípravu na mezinárodní jazykové zkoušky (Zertifikat Deutsch, Mittelstufe Deutsch, FCE, YLE aj.) přímo ve spolupráci s mezinárodními jazykovými instituty,
 • podporu školní výuky e-learningovou formou,
 • používání autorských, moderně pojatých dvojjazyčných učebnic,
 • připojení k Internetu prostřednictvím WI-FI v budově školy,
 • samoobslužné kopírování a možnost tisku,
 • elektronický školní informační systém Škola OnLine, kde lze během celého školního roku průběžně sledovat prospěch a absenci žáků,
 • moderně vybavenou kuchyni s výběrem dvou až tří jídel a doplňkové občerstvení ve školní kantýně,
 • výukové a poznávací exkurze do zahraničí a výměnné pobyty s partnerskými školami, např.: Německo –Legoland nebo Gerabronn (výměnný pobyt), Anglie (jazykový pobyt), Rakousko aj. 

Fotogalerie: Proč my

<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>