Vítejte na našich webových stránkách.I. Německé zemské gymnasium

    
   

Proč my

 • Nadstandardní individuální přístup k žákům a úzkou spolupráci s rodiči žáků.
 • Školní kluby, jejichž prostřednictvím realizujeme:
  • Individuální péči o žáky – formou konzultací se umožňuje žákům prohloubit a rozšířit si znalosti v daném předmětu nad obvyklou úroveň, ujasnit a pochopit obtížné pasáže učiva.
  • Doučování – v případě, že žák požádá učitele o vysvětlení zameškaného učiva nebo učiva, které nezvládl během běžné výuky. V klubech je též možné procvičovat a opakovat látku před testem, dopisovat zmeškané testy a opravovat špatně zvládnuté testy.
  • Pravidelnou zájmovou činnost zaměřenou na sport, kulturu nebo jiné aktivity – jedná se ve své podstatě o zájmové kroužky (např. volejbal, keramika, dějiny umění, angličtina s rodilým mluvčím, příprava na mezinárodní jazykový certifikát aj.).
  • Zabezpečení mimoškolní činnosti, jako např. výměnné zahraniční pobyty žáků, branné kurzy, vícedenní poznávací zájezdy do zahraničí aj.
 • Kvalitní didaktickou techniku (interaktivní tabule, moderní počítače, terminály, dataprojektory aj.).
 • Nově zrekonstruovanou budovu.
 • Specializované učebny pro malé učební celky (jazykové učebny, laboratoř fyziky, laboratoř chemie, laboratoř biologie, odbornou učebnu přírodovědných předmětů, počítačové učebny, multimediální učebny, učebnu výtvarné výchovy).
 • Podporu školní výuky e-learningovou formou.
 • Připojení internetu v každé třidě.
 • Připojení Wi-Fi ve vybraných lokalitách budovy.
 • Samoobslužné kopírovaní a možnost tisku.
 • Systém SAS, kde lze průběžně během celého školního roku sledovat prospěch a absenci žaků.
 • Nově vybavenou kuchyni s dvěma jídelnami.
 • Možnost objednávat obědy přes internet.
 • Doplňkové občerstvení ve školní kantýně a případně z automatů.
 • Výukové a poznávací exkurze do zahraničí a výměnné pobyty s partnerskými školami (např.: Německo – Mnichov/Legoland nebo Magdeburg, Anglie – Londýn, USA – New York aj.).
 • Používání dvojjazyčných zrcadlových skript.
 • Specializovanou přípravu na mezinárodní jazykové zkoušky (Zertifikat Deutsch, Mittelstufe Deutsch, FCE, C&G aj.) přímo ve spolupráci s mezinárodními jazykovými instituty.

 

Fotogalerie: Proč my

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>